Đơn xin học ghép lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN HỌC GHÉP LỚP

Kính gửi:   Cô Lê Thanh B trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Nội Vụ

  • Căn cứ vào luật giáo dục 2019
  • Căn cứ vào quyết định số 708/QĐ-DHNV

Tên tôi là : Nguyễn Văn A                        ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                             ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Mã sinh viên           : LHOA1234567                  Ngành : Luật

Hộ khẩu thường trú : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú hiện tại    : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội Hà Nội

Thông tin liên           :  SDT 0388280913

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Trong quá trình học tập môn luật hình sự của cô Nguyễn Thị A vào thời gian từ ngày 2 tháng 10 năm 2019 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 do ảnh sức khỏe nên tôi đã không thể tham gia được học phần này. Nay tôi muốn được học ghép với lớp học luật hình sự của các bạn khóa dưới để kịp thời hạn gia trường.

Căn cứ vào khoản 3 điều 83 luật giáo dục năm 2019

  • Quyền của người học được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật

Người học được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục, theo quy định . Bởi vậy, tôi cho rằng tôi có quyền được tạo điều kiện học ghép vào thời gian tôi không có mặt tại lớp.

Căn cứ vào điều 4 quyết định số 708/QĐ-DHNV

Điều 4. Hình thức và thời gian tổ chức  

1. Hình thức tổ chức: được chia làm hai loại: học ghép và học lớp riêng.  a) Học ghép: Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký học dưới 15 sinh viên sẽ được bố trí học ghép với các lớp học chính khóa theo lịch thông báo. Sinh viên học cùng lớp ghép phải xuất trình hợp đồng học tập cho giảng viên giảng dạy để được vào lớp học và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu ghi trong hợp đồng, đồng thời phải lưu giữ bản photo hợp đồng để phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.

Bản thân tôi xét thấy, việc tôi mong muốn được học ghép với lớp khóa dưới là đúng theo như luật định.

Từ những căn cứ trên tôi mong Cô Lê Thanh B trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Nội Vụ :

  • Tạo điều kiên cho tôi được học ghép với lớp học luật hình sự của các bạn khóa dưới.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là

  • Chứng minh thư nhân dân
  • Hóa đơn tiền học

Người viết đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191