Đơn yêu cầu dừng hoạt động gây ô nhiễm môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN YÊU CẦU DỪNG HOẠT ĐỘNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: – Công ty Cổ phần Gang thép Thủ đô

– Ông: … – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thủ đô

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

– Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải và phế liệu;

– Căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế.

Tôi tên là:                                                        ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        do CA … cấp ngày …

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Tôi và gia đình hiện đang sinh sống tại … Được biết Quý Công ty đã đặt trụ sở mới của mình tại … và đưa vào hoạt động từ cuối tháng 12/2019, tôi và nhiều hộ gia đình lân cân đã theo dõi, cập nhật mỗi ngày về quá trình sản xuất gang thép của Quý Công ty. Xuyên suốt 02 tháng vừa qua, Quý Công ty đã xả thải ra môi trường một lượng khí thải vô cùng lớn. Hàng tuần, người dân quanh khu vực luôn phải chứng kiến những cột khói đen bốc lên nghi ngút từ phía trụ sở Qúy Công ty. Do nghi ngại hoạt động luyện gang thép của Quý Công ty đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống, tôi làm đơn yêu cầu Quý Công ty dừng mọi hoạt động dẫn đến việc xả thải chất thải độc hại ra môi trường.

Vậy nay tôi làm đơn này đề nghị Quý Công ty kịp thời xem xét và tổ chức tiến hành ngừng toàn bộ quy trình sản xuất gang thép gây ô nhiễm cho môi trường, qua đó đảm bảo chất lượng môi trường sống cũng như sức khỏe của mọi người dân.

Căn cứ vào khoản 7 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014:

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm

7. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP:

Điều 38. Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường như sau:

c) Có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc phát tán bụi, khí thải độc hại và tác động xấu khác đến môi trường xung quanh;

Từ những căn cứ trên, tôi nhận định việc Quý Công ty tiến hành luyện gang thép dẫn đến xả thải khói, bụi và khí thải có mùi độc hại vào không khí là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Bảo vệ môi trường. Ngoài ra, một trong những trách nhiệm của Quý Công ty với tư cách là tổ chức khai thác, chế biến khoáng sản đó là “Có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc phát tán bụi, khí thải độc hại và tác động xấu khác đến môi trường xung quanh”. Như vậy, tôi cho rằng việc Quý Công ty gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường vừa thiếu trách nhiệm vừa vi phạm điều cấm của pháp luật.

Trên cơ sở đó, kính đề nghị Quý Công ty lập tức ngưng mọi hoạt động gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tiến hành các giải pháp nhằm phục hồi môi trường sống, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho tôi cũng như tất cả hộ gia đình khác.

Trong thời gian đợi phản hồi từ phía Quý Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

1900.0191