Đơn đề nghị chỉnh sửa hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA HỘ TỊCH

Kính gửi: ông Nguyễn Văn B  trưởng phòng Tư Pháp UBND phường B

Căn cứ vào luật : 

– Luật hộ tịch 2014

–  Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1996         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/2010        Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Là cha của cháu Nguyễn Văn C

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020 , sau khi đăng ký khai sinh cho con trai tôi là cháu Nguyễn Văn C  sinh ngày 5 tháng 1 năm 2020, nhưng nhân viên công chức làm hộ tịch đã ghi  ngày sinh của cháu C là ngày 6 tháng 1 năm 2020 vào sổ hộ tịch.

Căn cứ vào khoản 2 điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP

  •  Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Căn cứ vào  điểm h) khoản 1 điều 71 luật hộ tịch 2014

  •  Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

Bản thân tôi xét thấy , nhân viên công chức là hộ tịch tại UBND xã B đã có sai sót trong việc làm giấy tờ  , và phải có trách nhiệm sửa lại đúng theo như luật định.

Từ những căn cứ trên, tôi đề nghị  ông Nguyễn Văn B  trưởng phòng Tư Pháp  UBND phường B:

  • Phải có trách nhiệm sửa lại ngày tháng năm sinh cho con trai tôi trong sổ hổ tịch vào thời gian sớm nhất.

Tôi xin cam kết những điều trên là sự thật

Kèm theo đơn này là

  • Chứng minh thư nhân dân
  • Hộ khẩu thường trú

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191