Đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT

Kính gửi: UNBD phường B

  • Căn cứ luật đất đai

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Số sổ hộ khẩu:…………. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi viết đơn này  xin trình bày với UBND phường  một việc như sau:

Thửa đất của tôi đang sinh sống được cấp giấy chứng nhận tại UNBD phường B vào ngày 1 tháng 1 năm 2010 . Nhưng nay , do được chuyển nhượng 1 phần đất vườn từ ông Nguyễn Văn B với diện tích là 30 m2 , do vậy tôi làm đơn này để xin xác nhận là nguồn gốc đất .

Căn cứ vào điều 20 luật đất đai

  • Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.B

Bản thân tôi xét thấy, tôi có quyền được xác nhận nguồn gốc đất của mình theo  như luật định

Từ  căn cứ trên tôi mong quý cơ quan xem xét và thực hiện xác nhận cho tôi quyền xử dụng đất của nơi tôi đang sinh sống sau khi được nhượng lại phần đất của ông Nguyễn Văn B.

Tôi xin cam đoan những điều trên là sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là:

  • Giấy tờ chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn B
  • Giấy tờ chứng nhận đất của gia đình
  • Số hộ khẩu

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191