Đơn đề nghị xử lý hệ thống đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG

Kính gửi: Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải Hà Nội

– Căn cứ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội;

– Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;

– Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Nhiều tháng trở lại đây, hệ thống đường Pháo Đài Láng nối đường Chùa Láng và Nguyễn Chí Thanh đang xuống cấp một cách nặng nề. “Ổ voi”, “ổ gà” mọc lên chi chít; nhiều nắp cống thoát nước nhô hẳn lên so với mặt đường gây vô vàn khó khăn, nguy hiểm cho người dân. 03 tháng cuối năm 2019, rất nhiều hộ gia đình đã làm đơn đề nghị UBND quận xem xét và sớm đưa ra cách khắc phục những vị trí hư hỏng trên mặt đường. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận được bất kì sự can thiệp nào từ phía cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông xử lý kịp thời hệ thống đường xuống cấp, qua đó tạo điều kiện an toàn nhất cho người dân khi tham gia giao thông.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT:

 Điều 5. Trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

3. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải đối với hệ thống đường địa phương

a) Tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý;

Từ căn cứ trên, tôi nhận thấy công tác bảo trì hệ thống đường địa phương thuộc trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải. Nói cách khác, việc quản lý và bảo trì hệ thống đường Pháo Đài Láng là trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Vậy nay tôi làm đơn kính đề nghị Phòng tiến hành kiểm định chất lượng cũng như bảo dưỡng, sửa chữa tiến tới vận hành an toàn hệ thống đường Pháo Đài Láng. Kính mong Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải Hà Nội sớm giải quyết đề nghị trên để kịp thời ngăn chặn tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn

1900.0191