Đơn xin không tham gia sinh hoạt hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA SINH HOẠT HÈ

(V/v: miễn sinh hoạt hè năm 2019)

Kính gửi: Trường THPT Trung Liệt

Ông: Nguyễn Đức Duy quản lý học sinh đợt sinh hoạt hè năm 2019

Tên tôi là: Hà Thanh Thảo

Sinh ngày: 27 tháng 12 năm 1980

Giấy chứng minh nhân dân: 040628003. Cấp ngày 12/7/2001. Do công an tỉnh Điện Biên cấp.

Chỗ ở hiện nay: khu đô thị Thanh Hà cienco05 – Cự Khê – Thanh Oai – Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0968884294.

Tôi xin trình bày với quý trường như sau:

Tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Đức Minh hiện đang là học sinh lớp 11b3 trường THPT Trung Liệt.

Vì lý do và hoàn cảnh sau: Do sức khỏe cháu nhà tôi đang không được khỏe cần phải được điều trị tại bệnh viện trong vòng một tháng.

Nên tôi làn đơn này kính đề nghị quý trường xem xét và chấp nhận cho cháu được miễn sinh hoạt hè mà Trường tổ chức cho các cháu vào hè năm 2019 này.

Tôi xin cam đoan những điều tôi nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có sai xót gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kính mong quý trường chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Người làm đơn

Hà Thanh Thảo.

1900.0191