Đơn xin thanh toán trước hạn không lãi suất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TRƯỚC HẠN KHÔNG LÃI SUẤT

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn B – Giám đốc công ty MBB

  • Căn cứ thông tư 39/2016/TT – NHNN 

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Số sổ hộ khẩu:……………………. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi xin trình bày với quý công ty một việc như sau :

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 tôi có vay tại công ty số tiền là 100.000.000 VNĐ ( một trăm triệu VNĐ) trong thời hạn 3 năm với lãi suất là 2.000.000 VNĐ/ năm ( hai triệu VNĐ).

Nhưng hiện nay, do đã có đủ số tiền trên để trả nợ và có nguyện vọng trả nợ trước hạn 2 năm cho quý công ty.

Căn cứ vào khoản 2 điều 18 thông tư 39/2016/TT – NHNN 

Điều 18. Trả nợ gốc và lãi tiền vay

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc trả nợ trước hạn.

Bản thân tôi xét thấy, trong hợp đồng vay với quý công ty không nói rõ việc nếu thanh toán trước ký hạn tôi sẽ phải trả hết số tiền lãi suất trong 3 năm.

Để nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích cho bản thân tôi, tôi làm đơn này xin được trả số tiền là 100.000.000VNĐ ( một trăm triệu VNĐ) và số lãi một năm là 2.000.000VNĐ .

Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty.

Kèm theo đơn này là

  • CMND của Nguyễn Văn A
  • Sổ hộ khẩu Nguyễn Văn A
  • Hợp đồng vay nợ của Nguyễn Văn A với công ty MBB

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191