Đơn yêu cầu di chuyển cọc, mốc chỉ đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU MỐC CHỈ GIỚI

Kính gửi: UNBD phường B

  • 0/2016/TT-BXD

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Số sổ hộ khẩu:………. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi viết đơn này  xin trình bày với UBND phường  một việc như sau:

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019 tại con đường……. Trên  phố A , phường B, quận C , thành phố Hà Nội , đã xảy ra hư hỏng và được hoàn thành sửa chữa vào ngày 1 tháng 2 năm 2020. Nhưng cho đến mốc chỉ giới đặt vào ngày 1 tháng 11 năm 2019 vẫn chưa được di dời làm ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường này

Căn cứ vào khoản 2 điều 12 thông tư số 10/2016/TT-BXD

Bản thân tôi xét thấy, UNBD phường B nên nhanh chóng di chuyển mốc chỉ giới theo như đúng luật đã định.

Từ căn cứ trên, tôi mong UBND phường B thực hiện việc di dời mốc chỉ giới đã đặt trên con đường……. để người dân có thể thuận tiện đi lại và không làm mất cảnh quan con đường.

Tôi xin chân thành cảm ơn

 Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191