Đơn yêu cầu vệ sinh hệ thống thoát nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU VỆ SINH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Kính gửi: Công ty vận hành quản lý Chung cư Green House

– Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;

– Căn cứ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD “Các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước”; 

– Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành kèm theo Quy chế quản lý; sử dụng nhà chung cư;

– Căn cứ Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Green House;

– Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân.

Tôi tên là:                                                        ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        do CA … cấp ngày …

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Vừa qua, gia đình tôi và hàng loạt các hộ gia đình khác sinh sống tại Chung cư Green House gặp chung vấn đề về hệ thống thoát nước thải. Các ống thoát nước tại bồn rửa bát và bồn cầu của gia đình tôi đều bị tắc nghẽn, hơn nữa còn bốc mùi hôi thối khó chịu. Rãnh thoát nước của nhà vệ sinh thì gặp tình trạng đóng cặn và rong rêu nổi lên. Những hiện tượng này đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày của gia đình tôi và nhiều hộ gia đình khác. Chúng tôi cho rằng vấn đề trên xuất phát từ việc tắc nghẽn bùn thải trong hệ thống thoát nước của tòa nhà.

Nhằm bảo vệ sức khỏe và đăm bảo hoạt động sinh hoạt hàng ngày cho toàn thể cư dân, nay tôi làm đơn này yêu cầu Quý Công ty tiến hành công tác vệ sinh hệ thống thoát nước trong Chung cư.

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD:

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.4. Bảo trì, sửa chữa

Công trình và hạng mục công trình thoát nước phải được định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế nhằm đảm bảo chức năng sử dụng theo thiết kế trong suốt thời hạn sử dụng.

Căn cứ Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Green House:

Điều 9. Trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư

d) Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an ninh công cộng, xử lý vệ sinh, môi trường, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống thang máy, thang cuốn, thông tin liên lạc,…) và các dịch vụ khác của nhà chung cư;

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy công trình thoát nước thuộc diện định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 07-2:2016/BXD. Bên cạnh đó, công trình thoát nước trong tòa nhà Green House thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty vận hành quản lý Chung cư Green House. Như vậy, Quý Công ty có trách nhiệm bảo dưỡng hệ thống thoát nước của tòa nhà Green House.   yêu cầu … kịp thời vệ sinh hệ thống thoát nước, kèm theo đó là việc triển khai công tác kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện, sửa chữa kịp thời những hư hỏng, bảo đảm chức năng sử dụng của công trình thoát nước trong đời sống sinh hoạt của cư dân tòa nhà.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung yêu cầu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

    Người làm đơn

1900.0191