Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư

Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành chung cư gồm những điều khoản và nội dung nào, cần lưu ý những gì. Mời các bạn tham khảo 2 mẫu hợp đồng cơ bản về nội dung này dưới đây.

Sau khi hoàn công và đưa vào khai thác sử dụng, nhiều đơn vị chủ đầu tư không còn muốn trực tiếp tham gia vào quy trình quản lý vận hành các khối toà nhà mà mình sở hữu bởi nhiều lý do, có thể xuất phát từ việc muốn tập trung vào mở rộng các dự án mới hoặc không có đủ nhân lực, chuyên môn để thực hiện quản lý lâu dài, muốn khai thác tối đa các dịch vụ, lợi nhuận và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Bởi những lẽ đó, chủ đầu tư mong muốn tìm kiếm ký kết Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà với các đơn vị có chuyên môn cao, kinh nghiệm chuyên biệt trong lĩnh vực này.

1. Định nghĩa Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng

Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng là một dạng hợp đồng dịch vụ trong đó chứa các điều khoản để đảm bảo lợi ích cho các bên. Công việc thỏa thuận chính là nhắm tới việc quản lý tòa nhà hỗn hợp nói chung hay tòa nhà văn phòng nói riêng.

2. Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG QUẢN LÍ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Số:……./HĐQLVHTNVP

 • Căn cứ Luật Thương Mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;
 • Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;
 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A (Người sử dụng lao động)

 Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

Số tài khoản:…………………………..

Ngân hàng:………………………….

Bên B: Công ty quản lí vận hành tòa nhà văn phòng (Người lao động)

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax……….

Mã số thuế: …………………….

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc vận hành công ty

Số tài khoản:…………………………

Ngân hàng:………………………..

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

-Bên A sẽ thuê Bên B quản lí vận hành tòa nhà văn phòng tại địa điểm….. với các công việc sau đây.

Điều 2. Mô tả công việc

Bên B sẽ thực hiện để quản lý vận hành trong phạm vi

-Lập và thực hiện kế hoạch quản lý vận hành tòa nhà văn phòng;

– Xây dựng bộ máy quản lý vận hành và cung cấp nhân sự quản lý vận hành tòa nhà văn phòng; kiểm soát quá trình quản lý vận hành theo kế hoạch thông qua bộ phận kiểm soát từ văn phòng quản lý theo định kỳ và thường xuyên tại nhà chung cư;

-Thiết lập, điều chỉnh các quy trình quản lý, vận hành, biểu mẫu phù hợp với đặc điểm của tòa nhà văn phòng và vận dụng vào quản lý thực tế tại tòa nhà văn phòng;

-Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an ninh công cộng, xử lý vệ sinh, môi trường, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống thang máy, thang cuốn, thông tin liên lạc,…) và các dịch vụ khác của tòa nhà văn phòng;

-Chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cư dân đăng ký sử dụng các dịch vụ về nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, internet, điện thoại…;

– Thay mặt Bên A quản lý, cập nhật, phát hành thông báo giá dịch vụ quản lý vận hành và tiến hành thu kinh phí quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, phí dịch vụ, phí tiêu thụ nước sinh hoạt của chủ sở hữu căn hộ theo định kỳ hàng tháng, đề xuất với Bên A các biện pháp bắt buộc thích hợp khi cần thiết để đảm bảo việc thu các khoản tiền này;

– Quản lý vận hành các hệ thống kỹ thuật tòa nhà; bố trí lịch làm việc của nhân viên kỹ thuật làm việc tại tòa nhà văn phòng; giám sát công việc hàng ngày của nhân viên kỹ thuật bao gồm các hạng mục phải kiểm tra cũng như những công việc sửa chữa khác;

– Thực hiện việc sửa chữa đơn giản các thiết bị tòa nhà văn phòng: thay bóng đèn, công tắc tại khu vực chung. Bên B chỉ chịu chi phí nhân lực sửa chữa và vật tư đơn giản (đèn chiếu sáng hành lang, công tắc, phụ liệu…); Bên A chịu trách nhiệm về phần vật tư, thiết bị thay thế thuộc phạm vi quỹ bảo trì; trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

-Thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan có liên quan và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các phong trào chung;

– Đôn đốc, nhắc nhở cư dân thực hiện nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà văn phòng. Nhắc nhở và hỗ trợ cư dân đăng ký tạm trú, thường trú khi vào sinh sống tại tòa nhà văn phòng; tiếp thu ý kiến và giải quyết khiếu nại của cư dân liên quan đến công tác quản lý vận hành tòa nhà văn phòng;

-Tổ chức thực tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ để các thành viên trong Ban quản lý, bộ phận kỹ thuật, lực lượng bảo vệ, an ninh, bộ phận dịch vụ vệ sinh (và có thể có cư dân); phối hợp với Bên A lập phương án phòng cháy, chữa cháy định kỳ theo quy định để hướng dẫn khách hàng/cư dân tòa nhà văn phòng nắm được các bước cần thực hiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra;

– Báo cáo tình hình quản lý và các chi phí hoạt động hàng tháng, hàng năm tại hội nghị tòa nhà văn phòng;

– Thực hiện các công việc khác do các bên thỏa thuận: …….

Điều 3.Bảo đảm thực hiện công việc

-Bên B đảm bảo quản lý vận hành và cung cấp các dịch vụ cho tòa nhà văn phòng đúng yêu cầu của Bên A với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy, nổ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Việc thực hiện sẽ được tiến hành theo tiêu chí: đảm bảo dịch vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng (nếu có) ở mức độ tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp, áp dụng đầy đủ các quy trình và biểu mẫu để xử lý công việc, vận hành tòa nhà văn phòng an toàn (kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy…), an ninh và vệ sinh được đảm bảo.

-Bên B thực hiện công việc quản lý vận hành theo hình thức cung cấp nhân sự Ban quản lý, kỹ thuật, kiểm soát, điều hành hoạt động tòa nhà văn phòng và chỉ thực hiện các công việc theo ủy quyền quản lý của Bên A.

– Trường hợp Bên B có đủ năng lực thực hiện việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà văn phòng thì Bên A xem xét, quyết định để ký kết hợp đồng thuê Bên B thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà văn phòng.

Điều 4. Thời hạn hợp đồng

-Hợp đồng có thời hạn từ ngày…tháng….năm…. đến ngày….tháng…..năm….

-Trong trường hợp khi hợp đồng hết hạn, mà hai bên không có ý chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự gia hạn thêm thời hạn…..năm.

Điều 5 . Giá cả

-Hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau về giá cả dịch vụ để quản lí vận hành tòa nhà tốt nhất theo phụ lục 1.

-Nếu giá cả có thay đổi thì hai bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau trước 7 ngày. Giá cả sẽ không tăng hoặc giám quá…%. Thời gian thay đổi giá được thực hiện sau…..ngày.

Điều 6. Thanh toán

-Mùng 10 hàng tháng bên A sẽ thành toán số tiền mà hai bên đã thỏa thuận cho bên B. Nếu mùng 10 rơi vào thứ 7, chủ nhật thì tiền sẽ được trả vào thứ 2 của tuần kế tiếp.

-Nếu đến kì thanh toán mà bên A không thanh toán được cho bên B  phí dịch vụ hàng tháng cộng với phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là ….% trên khoản phí dịch vụ chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ các bên

1.Nghĩa vụ bên A

-Bên A sẽ phải cung ứng dịch vụ thông tin,tài liệu và các phương tiện cầ thiết để thực hiện việc vận hành quản lí tòa nhà văn phòng dễ dàng hơn.

-Thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ như đã thỏa thuận cho bên B

2. Quyền của bên A

-Yêu cầu bên B phải thực hiện đúng các công việc mà bên A đã chỉ định, để việc quản lí vận hành diễn ra suôn sẻ.

3. Nghĩa vụ của bên B

-Thực hiện công việc đúng như bên A yêu cầu

-Không được giao cho bên thứ ba thực hiện thay công việc nếu chưa có sự đồng ý của bên A

-Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phươg tiện được giao ngày sau khi hoàn thành công việc

4. Quyền của bên B

-Yêu cần bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện quản lí vận hành tòa  nhà văn phòng

-Yêu cầu bên A thanh toán đúng hạn

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay với bên A.

Điều 8.  Bồi thường hợp đồng

Bên B thực hiện công việc khônng đảm bảo hoặc công việc chưa hoàn thành đúng thời hạn như thỏa thuận thì bên A có quyền giảm giá tiền dịch vụ và yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại.

Điều 9. Bât khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian 3 tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

Hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

-Hết hạn hợp đồng mà hai bên không gia hạn thêm

-Khi Bên B không thực hiện theo đúng thỏa thuận hoặc vi phạm ghiêm trọng nghĩa vụ làm ảnh hưởng xấu đến việc quản lý vận hành, thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng

-Khi hai bên phá sản

Điều 11 .Giải quyết tranh chấp

Khi hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Mọi chi phí phát sinh giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

Điều 12.Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Đại diện bên AĐại diện bên B

3. Hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà văn phòng Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

              …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Số: …/HĐQLVH

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ …;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Chủ đầu tư Tòa nhà văn phòng … (Bên A):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà văn phòng (Bên B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Tòa nhà quản lý vận hành

Bên A tiến hành thuê dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà văn phòng của bên B để tiến hành thực quản lý vận hành Tòa nhà … với các thông tin mô tả sau:

+ Tên tòa nhà:

+ Loại công trình:

+ Quy mô:

+ Tiện ích tòa nhà và các công trình phụ:

Điều 2. Công việc quản lý vận hành

Bên A thuê bên B tiến hành các công việc quản lý vận hành như sau:

– Lập và thực hiện kế hoạch quản lý vận hành Tòa nhà văn phòng…;

– Cung cấp nhân sự quản lý vận hành và tiến hành kiểm soát, giám sát thực hiện có hiệu quả nhân sự;

– Kiểm tra giám sát và vận hành các quy trình an ninh, quy trình vận hành kỹ thuật và quy trình vệ sinh trong nội bộ Tòa nhà;

– Thay mặt bên A quản lý, phát hành thông báo giá phí quản lý vận hành và tiến hành thu trực tiếp từ các bên thuê văn phòng của tòa nhà;

– Thay mặt bên A làm việc, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy định pháp luật về an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường và các phong trào cộng đồng khác;

– Chịu trách nhiệm trước bên A về kết quả tìm kiếm và ký kết hợp đồng dịch vụ với các nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy, hệ thống điện-nước, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh tòa nhà,…

– Báo cáo định kỳ tình hình quản lý và chi phí hoạt động hàng tháng cho bên A.

Điều 3. Thời hạn quản lý vận hành

Bên A thuê bên B tiến hành các công việc quản lý vận hành theo Điều 2 của Hợp đồng này trong vòng 05 (năm) năm, từ ngày ký kết hợp đồng tức ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều 4. Giá trị hợp đồng

Đơn giá quản lý vận hành: 100.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

Ngoài khoản phí nói trên, bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B các chi phí dự trù phát sinh trong công tác quản lý vận hành Tòa nhà…, bao gồm:

– Chi phí diễn tập phương án PCCC, cứu hộ cứu nạn;

– Chi phí rút hầm chứa chất thải, nạo vét cống;

– Chi phí kiểm định và thay thế, sửa chữa tòa nhà;

– Chi phí kiểm định và bảo trì hệ thống thang máy, máy phát điện, PCCC,…;

– Chi phí bảo hiểm tòa nhà;

– Chi phí trang trí tòa nhà vào các dịp lễ, tết (Tết thiếu nhi, trung thu, giáng sinh, Tết nguyên đán,…);

– Chi phí thưởng cho nhân sự quản lý và vận hành tòa nhà vào các dịp lễ, tết;

– Các khoản chi phí khác.

Điều 5. Cách thức thanh toán

– Bên A thanh toán phí quản lý vận hành và các khoản chi phí phụ trội cho bên B trong vòng 07 (bảy) ngày, kể từ ngày bên B xuất hóa đơn và gửi đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho bên A.

– Bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào thông tin tài khoản sau của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B thông báo kịp thời, đầy đủ về việc thực hiện công việc quản lý vận hành;

– Đề xuất thay đổi kế hoạch quản lý vận hành của bên B nếu nhận được ý kiến phản hồi tiêu cực từ bên thuê tòa nhà;

– Được hưởng 30% tổng doanh thu từ hoạt động khai thác dịch vụ tòa nhà của bên B;

– Thanh toán giá trị hợp đồng đầy đủ, đúng hạn;

– Cung cấp mọi loại tài liệu cần thiết về thông tin tòa nhà cho bên B;

– Hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho nhân sự của bên B;

– Cử đại diện phối hợp trực tiếp với bên B để thực hiện công việc quản lý vận hành;

– Cử đại diện giám sát, chỉ đạo bên B thực hiện tốt công việc quản lý vận hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được thanh toán giá trị hợp đồng đầy đủ, đúng hạn;

– Yêu cầu bên A cung cấp hồ sơ tòa nhà và mọi thông tin, tài liệu cần thiết khác nhằm phục vụ cho công tác quản lý vận hành;

– Toàn quyền quyết định kế hoạch quản lý vận hành và đội ngũ nhân sự đảm nhiệm công việc quản lý vận hành;

– Được tiến hành khai thác dịch vụ tòa nhà văn phòng để tăng thêm doanh thu cho bên A;

– Báo cáo tình hình quản lý vận hành hàng tháng và tổng kết kết quả quản lý vận hành hàng năm cho bên A;

– Chịu mọi trách nhiệm trước bên thuê văn phòng của tòa nhà trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến việc quản lý vận hành.

Điều 8. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm nghĩa vụ quản lý vận hành: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán hợp đồng: … đồng

– Phạt vi phạm cam kết bảo mật: … đồng

– Phạt vi phạm thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng: … đồng

– Phạt vi phạm nội dung của hợp đồng: … đồng

Điều 9. Bất khả kháng

– Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chứng minh được hành vi vi phạm của mình do ảnh hưởng của bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm theo Điều …

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết. Phán quyết của Tòa án được xem là phán quyết cuối cùng, có giá trị bắt buộc thực hiện với các bên.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

+ Hết thời hạn hợp đồng mà các bên không gia hạn;

+ Một trong các bên tuyên bố phá sản, giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh;

+ Có Nghị quyết của Ban quản trì Tòa nhà về việc thay đổi đơn vị quản lý vận hành;

+ Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên nào đơn phương chấm dứt phải tiến hành thông báo cho bên còn lại, châm nhất là 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hợp đồng.

– Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, các bên phải tiến hành gặp mặt trực tiếp để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng. Bên A có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ công nợ tồn đọng (nếu có) cho bên B. Bên B có nghĩa vu bàn giao tòa nhà theo đúng hiện trạng và các tài liệu, sổ sách kế toán có liên quan cho bên A.

– Kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, không một bên nào được phép công khai hoặc sử dụng thông tin của đối tác và khách hàng thuê tòa nhà mà mình biết được trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bên A tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng các biểu mẫu và kế hoạch quản lý vận hành tòa nhà do bên B thiết lập. Bên nào vi phạm một trong những nội dung trên được coi là bên vi phạm cam kết bảo mật và phải gánh chịu mức phạt tương ứng tại Điều 8 của Hợp đồng này. 

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 05 (năm) năm, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

– Các Phụ lục và sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải được lập thành văn bản, có chữ ký xác nhận của các bên và được đính kèm hợp đồng. Mọi văn bản đính kèm được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Bên A                                                                              Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Hợp đồng quản lý tòa nhà chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ  

Số:…./…..

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ Luật Lao Động năm 2012
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….                                                   

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên b để quản lý tòa nhà thuộc quyền sở hữu của bên A

 1. Thông tin tòa nhà
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất
 3. Địa điểm
 4. Diện tích
 5. Gồm 28 tầng
 6. Gồm 4 sảnh
  1. Nội dung công việc
 7. Bên B thực hiện trông coi và quản lý, đảm bảo an ninh cư dân ra vào tòa nhà
 8. Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an ninh công cộng, xử lý vệ sinh, môi trường, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống thang máy, thang cuốn, thông tin liên lạc,…) và các dịch vụ khác của tòa nhà văn phòng;

Điều 2: cách thức thực hiện

Bên B thực hiện công việc quản lý tòa nhà cho bên A trong thời gian

Thử việc trong vòng:……

Chế độ làm việc: bắt đầu từ……

Thời gian làm việc :

Thời gian làm thêm giờ : số giờ làm thêm giờ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong vào 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định thời gian làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng và không quá 200 giờ trong 1 năm

Chế độ nghỉ lễ

Điều 3: giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 1. Chế độ tiền lương
  1. Mức lương cơ bản:
  1. Mức lương phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, chi phí khác,….
  1. Tiền lương làm thêm giờ : vào ngày thường: ít nhất băng 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần bằng ít nhất 200%, vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương bằng ít nhất 300%
 2. Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 3. Hinh thức thanh toán: trả lương mỗi tháng một lần vào ngày
 4. Cách thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  1. Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho         

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:                 

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4 :quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

-Bên A sẽ phải cung ứng dịch vụ thông tin,tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc vận hành quản lí tòa nhà dễ dàng hơn.

-Thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ như đã thỏa thuận cho bên B

-Yêu cầu bên B phải thực hiện đúng các công việc mà bên A đã chỉ định, để việc quản lí vận hành diễn ra suôn sẻ.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

-Thực hiện công việc đúng như bên A yêu cầu

-Không được giao cho bên thứ ba thực hiện thay công việc nếu chưa có sự đồng ý của bên A

-Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phươg tiện được giao ngày sau khi hoàn thành công việc

-Yêu cần bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện quản lí vận hành tòa  nhà văn phòng

-Yêu cầu bên A thanh toán đúng hạn

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, nhưng phải báo ngay với bên A.

Điều 5: tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Khi hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Mọi chi phí phát sinh giải quyết tranh chấp sẽ do hai bên thỏa thuận chi trả.

Điều 6: trường hợp bất khả kháng

 1. Các trường hợp được coi là bất khả kháng
 2. Do chiến tranh hoặc do thiên tai, dịch bệnh hoặc do thay đổi chính sách của pháp luật Việt Nam
 3. Do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 4. Do tai nạn ốm đau thuộc diện phải cấp cứu tại bệnh viện
 5. Và các trường hợp hai bên thỏa thuận khác
 6. Thông báo tình trạng bất khả kháng
 7. Khi xuất hiện tình trạng bất khả kháng thì bên bị tác động phải thông báo ngay bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp cho bên còn lại biết trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày xuất hiện tình trạng bất khả kháng và xuất trình giấy tờ chứng minh về lý do bất khả kháng (nếu có)
 8. Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng và cũng không phải cơ sở để chấm dứt hợp đồng
 9. Các bên phải tiếp thực thực hiện nghĩa vụ của mình khi điều kiện bất khả kháng đang còn
 10. Nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong 6 tháng liên tục nhưng không khắc phục được thì hai bên thỏa thuận tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng.
 11. Trách nhiệm của cá bên trong trường hợp bất khả kháng xảy ra

Việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến hợp đồng của hai bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các bên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt

Điều 8: phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

 1. Nếu bên A hoặc bên B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng nàythì sẽ phải chịu  phạt vi phạm

lần 1 số tiền là

lần 2 số tiền là

 • Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên còn lại
 • Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015
 • Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 9 chấm dứt hợp đồng

 1. Hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đâ
 2. Theo thỏa thuận của hai bên
 3. do bất khả kháng
 4. sau khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng và không gia hạn thêm
 5. theo quy định của pháp luật

2. Một Bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải thông báo cho Bên còn lại ba mươi (30) ngày. Nếu việc chấm dứt Hợp đồng của một Bên không do lỗi của Bên còn lại và gây tổn thất, thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho Bên còn lại.

3. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên còn lại thì Bên còn lại phải bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

4. Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do gì, hai Bên có nghĩa vụ tiến hành thanh lý bằng việc lập Biên bản thanh lý để xác nhận chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Hợp đồng này.

5. Bất kể Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp nào, Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chi phí cho Bên B đến thời điểm Hợp đồng chấm dứt.

6. Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Bên nào đối với Bên còn lại phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng

Điều 10: điều khoản chung

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 2. Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 3. Hợp đồng này được kí tại ….
 4. Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 5. Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 6. Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..         

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191