Có thể rút đơn khiếu nại không

Có thể rút đơn khiếu nại không? Quy định, thủ tục như thế nào?

Tôi đã nộp đơn khiếu nại quyết định của ubnd tỉnh, thành phố về việc giải phóng mặt bằng cắt qua nhà tôi cách đây 1 tuần, họ chưa trả lời, nhưng hiện tại do được biết đây là chủ trương của toàn địa bàn và mức bồi thường mà tỉnh mới đưa ra cũng khá hợp lý và sát với giá thị trường nên sau khi cân nhắc tôi quyết định không khiếu nại nữa, như vậy liệu tôi có thể rút lại đơn khiếu nại đã nộp ngày trước không?


Có thể rút đơn khiếu nại không
Có thể rút đơn khiếu nại không

Luật sư Tư vấn Có thể rút đơn khiếu nại không – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 17 tháng 01 năm 2018

2./Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Luật Khiếu nại 2011

3./Luật sư trả lời

Căn cứ vào Điều 10 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, việc rút đơn khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và được gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, cụ thể:

“Điều 10. Rút khiếu nại

Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.”

Trình tự, thủ tục rút khiếu nại như sau:

Bước 1: Người khiếu nại có nhu cầu rút khiếu nại làm đơn rút khiếu nại gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Bước 2: Người có thẩm quyển giải quyết khiếu nại xem xét, quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại và ra thông báo bằng văn bản gửi đến người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại, nếu người yêu cầu cảm thấy muốn tiếp tục việc khiếu nại thì có thể làm đơn khiếu nại. Hết thời hạn này, người khiếu nại sẽ hết quyền khiếu nại về vấn đề đã rút khiếu nại.

Với những tư vấn trên đây Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191