Mẫu Quy chế ra vào khu lưu trữ

Mẫu Quy chế ra vào khu lưu trữ cho đơn vị công ty có phân xưởng, kho tài liệu khó quản lý.

Quy chế ra vào khu lưu trữ là bộ quy tắc quy định chi tiết các nội dung cần thực hiện hoặc không được thực hiện khi ra vào khu vực lưu trữ của một đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dưới đây là quy chế ra vào khu lưu trữ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quy chế ra vào khu lưu trữ


CƠ QUAN

……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

……, ngày…..tháng…..năm…….

QUY CHẾ RA VÀO KHU LƯU TRỮ

Căn cứ…………………………………………………..;

I.Cơ sở xây dựng và mục đích

1.Cơ sở xây dựng

– Dựa trên nội quy, quy chế khi làm việc tại công ty

– Tính chất của công việc cũng như khu vực lưu trữ.

2.Mục đích

– Đảm bảo sự tuân thủ trong quá trình làm việc và sử dụng hợp lý

– Dễ dàng quản lý, kiểm tra và phát hiện sai phạm

– Hạn chế rủi ro, mất mát.

………………………

II.Nội dung quy chế

1.Thời gian sử dụng

Tất cả các ngày làm việc của công ty từ thứ hai đến thứ hết ngày thứ bảy

Buổi sáng bắt đầu từ……..h đến……..h

Buổi chiều bắt đầu từ……..h đến…….h

1. Bộ phận quản lý khu lưu trữ sẽ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tất cả các nhân viên ra vào kho lưu trữ.

2. Kho lưu trữ chỉ dành cho những người có quyền vào sử dụng và phải trình bày rõ mục đích, nhu cầu với ban quản lý. Ngoài ra, các nhân viên công ty muốn ra vào khu lưu trữ phải có giấy ủy quyền hoặc xác nhận của người có thẩm quyền mới được vào khu lưu trữ.

3. Không được mang các trang thiết bị nguy hiểm, chất nổ, gây cháy,…. Vào khu lưu trữ

4. Khi mang tài liệu hay bất cứ thứ gì trong khu lưu trữ ra bên ngoài phải được Ban quản lý đồng ý.

5. Trong quá trình sử dụng tài liệu, vật dụng trong kho lưu trữ phải tuân thủ các quy định như:

– Sắp xếp tài liệu đúng nơi quy định

– Không làm hư hỏng tài liệu, vật dụng trong kho

-…………………………………………………

-…………………………………………………

III. Xử lý vi phạm

Bất kỳ vi phạm xảy ra sẽ được xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng.

– Vi phạm mức nhẹ sẽ bị nhắc nhở, nhắc nhở từ 03 lần trở lên sẽ không được ra vào khu lưu trữ.

– Làm hư hỏng tài liệu, trang thiết bị sẽ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với giá trị tài sản và sẽ không được ra vào khu lưu trữ trong vong 02 tháng.

– Mức độ nghiêm trong có thể bị xem xét kỷ luật hoặc đuổi việc.

-…………………………………………………………………

-…………………………………………………………………

IV.Tổ chức thực hiện

Bộ phận ban hành quy chế trình Ban lãnh đạo xem xét, phê duyệt. Ngay sau khi nội dung quy chế được thông qua , sẽ được phổ biến cho các bộ phận trong công ty và niêm yết công khai tại khu lưu trữ.

Tất cả các nhân viên công ty đều có trách nhiệm tham khảo quy chế để thực hiện và nghiêm túc chấp hành.

Mọi thắc mắc liên hệ bộ phận quản lý khu vực lưu trữ.

Trưởng bộ phận quản lý lưu trữ

TM.Ban lãnh đạo

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191