Đơn xin chuyển đường dây điện

Đơn xin thực hiện chuyển đường dây điện, lùm dây điện đi chỗ khác, nhằm đảo bảo an toàn cho khu vực dân cư hoặc đảm bảo cảnh quan khu vực cụ thể.

Sơ lược về Đơn xin chuyển đường dây điện

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191

Khi đường dây điện trên thực tế gây ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình, cá nhân lân cận, người chịu ảnh hưởng trực tiếp có thể yêu cầu đơn vị cung cấp điện thực hiện việc khắc phục, di dời để tránh những hậu quả không đáng có. Mẫu đơn xin chuyển đường dây điện có các nội dung cơ bản như sau:

Mẫu Đơn xin chuyển đường dây điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

….…, ngày …. tháng …. năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DI DỜI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN

(V/v: Di dời cột điện nằm trước địa chỉ …….)

Kính gửi–   Đơn vị Điện lực ….. ………..

 Tôi là:…………………….. Sinh năm …………………………………

CMND số: …………………….. cấp ngày ………….. tại ……………..

Hiện đang sinh sống tại địa chỉ……………………

Bằng đơn này chúng tôi muốn trình bày và đề nghị với Quý cơ quan một việc như sau:

………………………………………………

Kính mong Quý cơ quan nhanh chóng có biện pháp xử lý vấn đề trên và cho di dời đường dây điện.

 Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo Đơn:1. Hình ảnh dây điện

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191