Hợp đồng thuê dán quảng cáo

Hợp đồng thuê dán quảng cáo là thỏa thuận giữa đơn vị có nhu cầu quảng cáo và cá nhân, đơn vị có thể thực hiện dán quảng cáo. Việc dán quảng cáo ở đây có thể phân thành 2 trường hợp cơ bản, trường hợp thứ nhất là thực hiện dán quảng cáo trên các phương tiện, mặt phẳng, mặt bằng mà mình sở hữu và được trả chi phí theo thời gian lưu giữ quảng cáo đó; trường hợp thứ hai là thực hiện công việc đi dán quảng cáo, tờ rơi, khuyến mại trên các mặt phẳng không thuộc sở hữu của mình hay đi tiếp thị, phát trực tiếp cho các đối tượng khách hàng theo chiến lược kinh doanh.

Hợp đồng thuê dán quảng cáo sẽ cần những điều khoản quan trọng về phạm vi, công việc cụ thể đi kèm với mức chi phí dịch vụ thỏa thuận, trách nhiệm của các bên đối với nội dung quảng cáo và phần công việc của mình, điều khoản phạt và bồi thường khi xảy ra sai xót, gây tổn hại đến bên còn lại. Để tìm hiểu rõ hơn về hợp đồng này, xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu dưới đây.

Mẫu Hợp đồng thuê dán quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DÁN QUẢNG CÁO

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ Luật quảng cáo 16/2012/QH13
 • Căn cứ luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12
 • Nghị định số 28/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/5/2017.
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. …………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ……………

Địa chỉ: …………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý thuê bên B (là tài xế xe taxi để dán quảng cáo trên xe ô tô của bên B

Nội dung dán quảng cáo: quảng cáo kẹo …

Thời gian hợp đồng:

Hình thức dán quảng cáo

Địa điểm dán

Người liên hệ ……………………… điện thoại

Điều 2: Cách thức thực hiện

 • Loại xe để dán quảng cáo
 • Biển kiểm soát xe ô tô
 • Giấy đăng ký xe ô tô
 • Giấy phép lái xe với người điều khiển xe
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, quy định tại Điều 55 của điều Luật này;
 • Sổ đăng kiểm xe ô tô (sẽ được cấp khi trung tâm kiểm định sử dụng các thiết bị kiểm tra ô tô xem xe có đủ điều kiện đảm bảo lưu thông hay không?)
 • Trường hợp mua xe ô tô trả góp thì người điều khiển phương tiện phải cung cấp giấy tờ gốc do phía ngân hàng cung cấp để thay thế cho giấy đăng ký xe.

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Đơn giá
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:………. chức danh

CMND/CCCD:……… ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Nội dung quảng cáo đúng thỏa thuận của hợp đồng , đúng quy định pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục, không gây phán cảm
 • Không thay đổi nội dung, hình thức quảng cáo khi chưa có thỏa thuận của hai bên
 • Trong quá trình thi công bóc dán, đội kĩ thuật của công ty sẽ dán xe với chất keo dán đảm bảo không có bất cứ sự tác động nào lên bề mặt sơn của chủ xe, tỉ lệ bong tróc sơn trên thân xe ở mức thấp nhất có thể. Ngoài ra nếu có bất cứ vấn đề nào về vết xước, bong sơn do việc dán quảng cáo, công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho chủ xe

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Hình ảnh quảng cáo không được dán ở mặt trước, mặt sau, trên nóc của xe, điều này khiến cho người đi đường không bị phân tán tập trung bởi những hình ảnh đó và ảnh hưởng đến độ an toàn khi tham gia giao thông
 • Quảng cáo được dán  tối đa 50% diện tích mỗi mặt dán quảng cáo, quá 50% là phạm luật
 • Mỗi xe và hãng xe có logo, biểu trưng, biểu tượng riêng, những dấu hiệu nhận diện này phải tuần thủ theo đúng luật, có như vậy nhà nước mới dễ dàng quản lí được phương tiện
 • Không sử dụng dán quảng cáo vào mục đích khác với thỏa thuận

Điều 5: Vi phạm hợp đồng

 • Hai bên không thực hiện quyền và nghĩa vụ như thỏa thuận của hợp đồng
 • Các hình thức dán đè quảng cáo khác gây mất hình ảnh quảng cáo 
 • Các trường hợp va quệt , tai nạn do lỗi của bên B

Hai bên đồng ý thỏa thuận phạt vi phạm như sau:

vi phạm lần 1 phạt số tiền là

vi phạm lần 2 phạt số tiền là

Nêu 1 bên chậm trả vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi xuất của bộ luật dân sự 2015

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Các hình thức làm hư hại quảng cáo trên xe nhưng do lỗi của người  tham gia giao thông

Do thiên tai, thời tiết làm bong tróc, bạc màu với dán quảng cáo

Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng xảy ra hai bên nhất trí thỏa thuận tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp để giảm thiểu tổn thất do sự kiện bất jhar kháng gây ra

Điều 7: Giám sát và thực hiện hợp đồng

 • Bên A có quyền giám sát việc thực hiện hợp đồng của Bên B

 Quyền gám sát giao cho: …

Hình thức kiểm tra, giám sát

 • Bên B có quyền thực hiện những quyền và nghĩa vụ của mình như trong thỏa thuận của hợp đồng và  thông báo cho bên A về tình trạng dán quảng cáo ngay khi có hư hại, chuẩn bị có hư hại xảy ra

Điều 8: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……….. đến ngày ……………

Hai bên đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý thực hiện đúng đủ các điều khoản của hợp đồng, không còn điều gì vướng mắc

Hợp đồng được kí tại

Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản

Bên A Bên B
1900.0191