Hợp đồng vận chuyển bể cá

Hợp đồng vận chuyển bể cá, vận chuyển hàng thủy sinh, cá cảnh và các vật dụng, đồ trang trí. Cá cảnh là một trong những thú chơi hiện nay khá được chú trọng tại Việt Nam, phù hợp với các mô hình thiết kế nhà vườn, làm tiểu cảnh, nâng tầm, cải thiện không gian sống. Cá cảnh có rất nhiều loại, từ những loại trung bình cho tới những loại có giá trị cao từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng một cá thể. Đi theo đó để nuôi dưỡng những chú cá này, chủ nhân sẽ phải chuẩn bị môi trường sống phù hợp cho chúng, điển hình là các hồ nuôi, bể nuôi có thiết kế riêng, đi kèm hoặc không đi kèm hệ thống lọc và cung cấp oxi, ánh sáng. Thú chơi cá là một thú chơi yêu cầu người chơi phải có sự tỉ mỉ, chăm chút, quan sát bởi lẽ có rất nhiều các chủng bệnh trên cá phát sinh theo mùa hoặc môi trường, mỗi dòng cá cũng có thói quen sống cần mực nước cao thấp, nước động hay tĩnh khác nhau.

Hợp đồng vận chuyển bể cá thường được giao ước giữa chủ sở hữu và bên thực hiện dịch vụ vận chuyển, thỏa thuận này có thể là văn bản hay miệng đều có giá trị pháp lý như nhau. Do đối tượng vận chuyển tương đối cồng kềnh, dễ vỡ hỏng hay các sự cố bất ngờ khác, thỏa thuận nên được ghi nhận rõ ràng để làm căn cứ xử lý sau này.

Mẫu Hợp đồng vận chuyển bể cá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN BỂ CÁ

Số:

Căn cứ:

  • Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015;
  • Luật Thương Mại Việt Nam 2005;

Hôm nay, ngày …, tháng …, năm …, chúng  tôi bao gồm:

I. Bên thuê vận chuyển (Bên A):

Họ tên:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Số cmnd/cccd:

II. Bên vận chuyển (Bên B):

Họ tên:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Số cmnd/cccd:

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng về việc Bên A thuê Bên B vận chuyển bể cá với những điều khoản như sau:

Điều 1: Thông tin hàng hóa

– Tên hàng hóa: Bể cá cảnh;

– Kích thước: 120 x 45 x 45cm;

– Chất liệu: Thủy tinh trong suốt;

– Tình trạng: Đã qua sử dụng, không nứt vỡ.

Điều 2: Vận chuyển

1. Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển bể cá từ căn hộ địa chỉ abc đến căn hộ tại địa chỉ xyz;

2. Thời gian vận chuyển: 9:00 ngày 23/7/2021.

3. Phương tiện vận chuyển: Xe tải tải trọng ….;

4. Trách nhiệm vận chuyển bao gồm cả trách nhiệm di chuyển bể cá từ căn hộ abc xếp lên xe và bê từ xe vèo trong kệ đặt bể cá tại căn hộ xyz.

Điều 3: Giao và nhận hàng

1. Bên A có trách nhiệm giao bể cá cho Bên B đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng tình trạng hàng hóa đã ghi trong hợp đồng; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra tình trạng bể cá sau khi bể được vận chuyển đến căn hộ xyz;

2. Thông tin người chịu trách nhiệm kiểm tra:

– Họ tên:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Số cmnd/cccd:

3. Bên B bảo đảm nhận bể cá đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng và bảo đảm hàng hóa giữ nguyên tình trạng trong suốt quá trình vận chuyển.

Điều 4: Thanh toán, chi phí

1. Phí vận chuyển: …. VNĐ;

2. Phương thức thanh toán: tiền mặt;

3. Bên A thanh toán cho bên B 50% phí vận chuyển sau khi Bên B đã kiểm tra tình trạng bể cá và xếp lên xe để vận chuyển; thanh toán 50% phí còn lại sau khi hợp đồng vận chuyển hoàn tất;

5. Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán không quá 10 ngày, Bên A phải chịu toàn bộ các chi phí và thiệt hại phát sinh từ việc chậm thanh toán của mình cùng với lãi suất những ngày chậm thanh toán được tính theo Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

6. Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán quá 10 ngày, Bên B sẽ mặc nhiên xem như Bên B từ chối thanh toán và có quyền khởi kiện Bên A trước pháp luật; 

7. Mọi chi phí khác phát sinh trong quá trình di chuyển do Bên B chịu trách nhiệm hoặc do hai bên thỏa thuận;

Điều 5: Trách nhiệm các bên

1. Trách nhiệm Bên A:

– Giao bể cá đúng mô tả trong hợp đồng, đúng thời gian, đúng địa điểm;

– Thanh toán đủ và đúng hạn cho Bên B;

2. Trách nhiệm Bên B:

– Vận chuyển bể cá đúng thời gian, đúng địa điểm;

– Đảm bảo giữ nguyên tình trạng bể cá trong suốt quá trình vận chuyển.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

1. Mọi tranh chấp phát sinh trong phạm vi hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận;

2. Nếu không thể giải quyết bằng thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Bồi thường

1. Một trong 2 bên có nghĩa vụ bồi thường nếu gây ra thiệt hại cho bên còn lại, trừ các trường hợp bất khả kháng;

2. Mức bồi thường được xác định bằng mức thiệt hại trực tiếp về kinh tế và các tổn thất về tinh thần (không quá 8% tổng giá trị hợp đồng).

Điều 8: Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày bên cuối cùng ký và chấm dứt sau khi bên A hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên B;

2. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B      

1900.0191