Mẫu Biên bản giao nhận 3 bên

Mẫu Biên bản giao nhận 3 bên, biên bản giao nhận sản phẩm, hàng hóa có nhiều bên tham gia.

Biên bản giao nhận 3 bên là văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng nhằm ghi nhận lại sự việc giao nhận hàng hóa, tài liệu, chứng cứ,….. giữa các bên, dưới đây là mẫu biên bản giao nhận 3 bên:

Mẫu Biên bản giao nhận 3 bên

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN GIAO NHẬN BA BÊN

(Số:…/BB-…)

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày… tháng…năm… Chúng tôi gồm 3 bên sau đây tiến hành giao nhận……………………………………………..

I.Bên giao

Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

Đại diện cho: …………………………………………………………………

II.Bên nhận

1.Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: ……………….

Đại diện cho: …………………………………………………………………

2.Ông/Bà: ……………………………………… Chức vụ: ………………

Đại diện cho: …………………………………………………………………

STTTên hàng hóa, tài liệu, giấy tờ, chứng cứ,…Số lượngGhi chú
1   
2   
   

Bên giao đã giao đầy đủ các tài liệu, hàng hóa cho các bên nhận.

Bên nhận đã nhận đầy đủ các tài liệu, hàng hóa nêu trên.

Các bên có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật đối với hàng hóa, tài liệu được giao.

Các bên cam kết:

…………………………………………

BÊN GIAOBÊN NHẬN 1BÊN NHẬN 2

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191