Biên bản nghiệm thu đồ gỗ nội thất

Biên bản nghiệm thu đồ gỗ nội thất, nghiệm thu công trình nội thất đã thi công hay các hạng mục đồ gỗ có liên quan khác.

Biên bản nghiệm thu đồ gỗ nội thất là văn bản giữa người giám sát công trình nhà ở, người trực tiếp tìm nguồn cung ứng đồ gỗ nội thất nhằm mục đích kiểm tra, xem xét đồ gỗ nội thất đó có đạt chuẩn theo yêu cầu của chủ đầu tư và nhà thầu không?….

1. Hướng dẫn làm Biên bản nghiệm thu đồ gỗ nội thất

Nhu cầu thiết kế nội thất là nhu cầu của mỗi gia đình, nắm bắt được nhu cầu đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ này liên tục được mở rộng,. Biên bản nghiệm thu đồ gỗ nội thất là văn bản được sử dụng nhiều nhất khi bàn giao các công trình đã thực hiện theo yêu cầu cho khách hàng.

Khi lập Biên bản nghiệm thu đồ gỗ nội thất cần lưu ý ghi nhận rõ ngày tháng, đặc điểm, màu sắc sản phẩm, tình trạng sản phẩm và các thỏa thuận, sự xác nhận đồng ý, những ý kiến của khách hàng và cuối cùng là phần ký của bên bàn giao cùng bên nhận bàn giao.

2. Mẫu Biên bản nghiệm thu đồ gỗ nội thất – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỒ GỖ NỘI THẤT

CÔNG TRÌNH NHÀ Ở…..

1. Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu:

  • Nội thất bằng gỗ: sàn gỗ, cửa gỗ của công trình nhà ở
  • Địa chỉ: …………………..

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở tại…………..của Chủ đầu tư

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình nhà ở………………..

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu với nhà thầu phụ).

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Đơn xác nhận đã hoàn thành việc tìm nhà cung ứng đồ nội thất gỗ cho công trình nhà ở của người phụ trách công trình tại đường…………..

– Đơn xin nghiệm thu công trình của Chủ nhà thầu

– Biên bản các quy trình của công trình xây dựng

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5372 : 1991 về tiêu chuẩn đồ gỗ nội thất trong xây dựng nhà – thi công và nghiệm thu………

b) Về chất lượng lắp đặt thiết bị

– Lấy mẫu:

Số lượng sản phẩm trong lôSố sản phẩm cần lấy mẫu
Dưới 201
Từ 20 đến 502
Từ 50 đêna 1003
Từ 100 đến 2004
Trên 2005

– Xác định kích thước cơ bản, độ hở của mỗi ghép mộng, nứt dọc, vết xước và độ cong vênh.

– Xác định mắt gỗ

– Xác định độ xiên thớ:        Z = a/e %; l 2b

Trong đó: a, l – hai hình chiếu đường xiên thớ tương ứng lên chiều rộng và chiều dài chi tiết; b – chiều rộng chi tiết

– Xác định độ nhẵn bề mặt:

Trong đó: Rn – độ nhẵn bề mặt tại điểm đo thứ n; n – số điểm đo trên một sản phẩm mẫu.

– Xác định độ bóng lớp phủ bề mặt:

Trong đó: Xn – độ bóng bề mặt tại điểm đo thứ n; n – số điểm đo trên một sản phẩm mẫu.

– Xác định độ ẩm:

Trong đó W1… WWn – Hàm lượng ẩm tại các điểm đo

n – Số điểm đo trên một sản phẩm.

……………………

c) Các ý kiến khác nếu có…………..

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:

  • Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
  • Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 1

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 2

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 KĨ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191