Đơn trình bày sửa sai chứng minh nhân dân

Mẫu Đơn trình bày xin sửa sai trên chứng minh nhân dân khi có các thông tin không chính xác, sai lệch với cá nhân người được cấp CMND/CCCD.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn trình bày sửa sai chứng minh nhân dân

Đơn trình bày sửa sai chứng minh nhân dân là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét tiến hành sửa lại thông tin sai trên chứng minh nhân dân.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN TRÌNH BÀY SỬA SAI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: – Công an tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương)……………

– Ông……………… – Trưởng công an tỉnh…………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

– Căn cứ Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 170/2017/NĐ-CP và Nghị định 106/2013/NĐ-CP;

– Căn cứ …;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là:……………             Sinh ngày…. tháng…… năm……

Giấy CMND/thẻ CCCD số:……… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):……

Địa chỉ thường trú:………………

Chỗ ở hiện nay …………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ:

Ngày…./…../……. Tôi có làm thủ tục cấp/đổi/cấp lại chứng minh nhân dân tại Quý cơ quan và nhận được chứng minh nhân dân mang số………………… do………………… cấp ngày…/…../…… với những thông tin sau:

1./…………….

2./……………. (Liệt kê những thông tin chính được ghi hận trên Chứng minh nhân dân của bạn)

Tuy nhiên, do có sự thay đổi về/ do có sai sót……….. theo……………., thông tin về………….. của tôi có sự thay đổi. Cụ thể là từ………….. thành……………

Căn cứ Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị ịnh 170/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 5. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

1-Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân :

a)Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b)Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c)Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d)Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e)Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

2-Trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.

Tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành sửa đổi thông tin………. mà tôi đã nêu trên sang……….. và tiến hành đổi lại Chứng minh nhân dân cho tôi.

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản sau:

1./01 bản gốc chứng minh nhân dân số…………. do…………… cấp ngày…./……/……..

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191