Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là văn bản thể hiện quan điểm của người viết mong muốn xóa bỏ thông tin về giao dịch bảo đảm được ghi nhận trên các giấy tờ, hồ sơ, ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin trên cổng thông tin ngân hàng, thông tin trên giấy tờ xe,…

1. Luật sư tư vấn viết Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm không khó viết, được sử dụng tương đối phổ biến. Nội dung đơn bao gồm các phần thông tin với thông tin của người làm đơn, phần nội dung sẽ trình bày các sự kiện, lý do xảy ra dẫn tới việc cần yêu cầu xóa giao dịch bảo đảm, các căn cứ kèm theo chứng minh cho việc đã hoàn tất các điều kiện, thỏa thuận đối với giao dịch bảo đảm

Cá nhân, đơn vị chỉ sử dụng đơn khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền không cung cấp biểu mẫu tại chỗ hoặc không có điều kiện để trực tiếp đến trụ sở thực hiện thủ tục.

2. Kỹ năng yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm hiệu quả

Để việc thực hiện yêu cầu xóa đăng ký giao dịch được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, bạn cần lưu ý 2 điểm sau.

2.1.Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Việc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ cần phải có Đơn yêu cầu hoặc Phiếu yêu cầu kèm theo là những hồ sơ tất toán, văn bản, quyết định chứng minh cho giao dịch bảo đảm đã kết thúc. Ngoài ra các giấy tờ nhân thân như chứng minh, căn cước, đăng ký kết hôn, hộ khẩu cũng cần được chuẩn bị theo người để xuất trình khi có yêu cầu.

2.2.Đến đúng cơ quan có thẩm quyền

Tùy từng hình thức xóa giao dịch đảm bảo mà bạn sẽ phải thực hiện ở các nơi khác nhau, bạn cần lưu ý tìm hiểu trước khi thực hiện. Ví dụ như xóa đăng ký thế chấp xe ô tô thì phải ra ngân hàng nơi thực hiện hợp đồng tín dụng ban đầu, xóa đăng ký thế chấp đất đai thì phải ra Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có bất động sản. Việc ra đúng cơ quan có thẩm quyền sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm
Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

3. Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo thỏa thuận của các bên trong giao dịch bảo đảm hoặc khi xuất hiện sự kiện dẫn tới giao dịch bảo đảm chấm dứt.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

(Về: Giao dịch bảo đảm số…………… được đăng ký ngày…/…./……)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Kính gửi: – Trung tâm Đăng ký giao dịch/ Văn phòng đăng ký đất đai…………….

(Là cơ qua mà bạn đã thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm trước đó)

Họ và tên:……………… Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Xin trình bày với Ông/Bà/Quý cơ quan sự việc  như sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Trình bày nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn)

Căn cứ Điều 21 Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm quy định:

Điều 21. Các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

1.Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây:

a)Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;

b)Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác;

c)Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;

d)Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;

đ)Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e)Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu;

g)Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

h)Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật;

i)Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm;

k)Theo thỏa thuận của các bên.

2.Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, thì khi yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp theo, người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký đối với biện pháp bảo đảm đã đăng ký trước đó.

Tôi thấy mình có quyền yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà tôi đã đăng ký tại Quý cơ quan vào ngày…/…./…… với……………………. giữa…………. và………

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xóa đăng ký biên pháp bảo đảm mà tôi đã nêu trên, bởi:………………. (lý do bạn cho rằng mình được xóa đăng ký giao dịch bảo đảm).

Tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ sau đây để chứng minh cho những thông tin tôi đã đưa ra:……. (liệt kê các tài liệu chứng cứ chứng minh).

Kính mong Quý cơ quan xem xét và đáp ứng yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

4. Mẫu Đơn thay đổi đăng ký giao dịch bảo đảm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

ĐƠN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Kính gửi: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Bắc Ninh

Tôi là Nguyễn Gia Phước, sinh năm 1975

Nơi cư trú: …

Ngày … tôi có vay ngân hàng một khoản tiền để đầu tư làm ăn làm 600 triệu đồng, với tài sản thế chấp là chiếc xe mang biển kiểm soát số … hiệu …. Nay đã được 4 năm kể từ thời điểm vay, khoản nợ tôi đã trả gần xong, nay tôi có nhu cầu rút chiếc xe ra để bán lại và muốn thế chấp bằng tài sản khác. Vì thế tôi làm đơn này để ngân hàng hướng dẫn tôi thủ tục cũng như các giấy tờ cần thiết giúp tôi thực hiện nhu cầu.

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản phí, lãi phát sinh nếu có và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mong ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ, xin cảm ơn!

Người viết đơn

5. Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

ĐƠN XIN XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Cầu Giấy

Tôi là Nguyễn Hồng Văn.

CMND số … cấp ngày … tại CA Hà Nội

Địa chỉ cư trú: …

Tôi là chủ sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của mảnh đất tại địa chỉ … có số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là … được Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cấp ngày …

Ngày …… tôi có vay ngân hàng Vietcombank số tiền là 900 triệu đồng và thế chấp căn nhà cùng quyền sử dụng đất trên, có ghi bổ sung thông tin đăng ký thế chấp tại trang 4 của sổ vào ngày …

Nay tôi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, vì thế tôi muốn được xóa thông tin giao dịch bảo đảm này. Kính đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, tôi phải gửi văn bản này kèm giấy tờ qua đường bưu điện, kính đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ và phản hồi cho tội.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người lập văn bản

Ký tên

6. Phí, lệ phí đăng ký và xóa giao dịch bảo đảm

Mức thu phí đối với việc đăng ký giao dịch, tài sản bảo đảm được quy định như sau:

Số TTCÁC TRƯỜNG HỢP NỘP PHÍMỨC THU
(đồng/hồ sơ)
1Phí đăng ký giao dịch bảo đảm64.000
2Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm24.000
3Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký48.000
4Phí xoá đăng ký giao dịch bảo đảm16.000
5Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 24.000
6Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm20.000

Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại Ngân hàng phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì được miễn các chi phí đăng ký, xóa giao dịch bảo đảm.

7. Điều kiện xóa giao dịch bảo đảm

Điều kiện tiên quyết để có thể xóa giao dịch bảo đảm trên các tài liệu, giấy tờ sở hữu sử dụng tài sản đó là giao dịch cần bảo đảm đã kết thúc, đã được thanh lý.

Để chứng minh cho việc này, bạn cần cung cấp các văn bản thanh lý Hợp đồng, văn bản đề nghị xóa thế chấp, chấp nhận xóa thế chấp của đơn vị nhận thế chấp tài sản bảo đảm ban đầu.

Trong một số trường hợp, toàn bộ thủ tục này sẽ được cán bộ, nhân viên ngân hàng mà bạn vay vốn tự thực hiện, nhưng bạn vẫn cần lưu ý theo sát để có thể nhận lại chứng từ gốc và xác nhận sự thay đổi đúng như thỏa thuận, tránh các trường hợp không may xảy ra.

8. Trình tự xóa thế chấp, giao dịch bảo đảm

Để xóa thế chấp, giao dịch bảo đảm đã đăng ký, cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Tất toán, hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với thỏa thuận thế chấp tài sản ban đầu;
  • Bước 2: Nhận lại chứng từ gốc, giấy tờ sở hữu kèm theo xác nhận của đơn vị nhận thế chấp về việc đã hoàn tất thỏa thuận;
  • Bước 3: Mang theo toàn bộ hồ sơ gốc và xác nhận tới cơ quan đăng ký bảo đảm ban đầu để thực hiện xóa thế chấp;
  • Bước 4: Khai tờ khai yêu cầu, viết đơn theo mẫu và nộp hồ sơ;
  • Bước 5: Nhận giấy hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục;
  • Bước 6: Nhận kết quả là giấy tờ, chứng từ gốc đã xóa giao dịch bảo đảm và nộp phí theo quy định;

9. Một số vấn đề liên quan Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Lệ phí xóa giao dịch bảo đảm là bao nhiêu?

Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là 16.000 đồng, được áp dụng từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Mức phí được niêm yết bởi Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp.

Có thể thay đổi tài sản đăng ký bảo đảm không?

Có thể được, nếu các bên trong giao dịch bảo đảm đã thống nhất và có xác thực bằng văn bản, tài sản bảo đảm cũ sẽ được xóa bảo đảm và tài sản bảo đảm mới sẽ được đăng ký bảo đảm và thay thế vai trò của tài sản ban đầu.

Tham khảo thêm:

TƯ VẤN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí liên hệ: 1900.0191

Đơn là loại văn bản có mức độ sử dụng lớn nhất trong hệ thống tất cả các văn bản tồn tại hiện nay. Với nhiều thể loại, yêu cầu, mục đích khác nhau, dẫn tới việc có rất nhiều mẫu đơn ra đời và chỉ sử dụng được trong một hoàn cảnh nhất định.

Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng mẫu đơn, cách viết đơn, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ từ những chuyên gia, luật sư chuyên ngành. Việc tư vấn sẽ là hoàn toàn miễn phí. Đảm bảo tính pháp lý, rõ ràng, cụ thể là những tiêu chí hàng đầu giúp cho yêu cầu, đề nghị của các bạn trong đơn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong một số trường hợp, nếu việc viết đơn thực sự làm khó bạn và bạn không chỉ cần tư vấn mà mong muốn được hỗ trợ toàn diện hơn, hãy để chúng tôi soạn thảo những văn bản này và gửi tới cho bạn với chi phí dịch vụ vô cùng hấp dẫn Trọn gói chỉ 500.000đ. Với mức phí trên, mẫu đơn sẽ được kiện toàn từ những chi tiết nhỏ nhất với những viện dẫn quy định pháp luật tương ứng cho trường hợp cụ thể mà bạn cung cấp. Các hướng dẫn ký, cách thức gửi đơn, cơ quan nhận, thụ lý, thời gian, thủ tục,… sẽ đều được tư vấn kèm theo.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Các mẫu đơn hành chính thông dụng

Các mẫu đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo là các mẫu đơn đã được quy định, hướng dẫn theo những hình thức nhất định. Việc sử dụng, viết các mẫu đơn này sẽ chỉ nằm trong phạm vi thay thế, bổ sung thông tin sao cho phù hợp. Đây là dạng mẫu đơn dễ sử dụng và phổ biến, cơ quan tiếp nhận thông thường là cơ quan nơi hành vi chưa đúng, sai quy định xảy ra.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị giải quyếtMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn kiến nghịMẫu đơn đăng ký mong muốn, nguyện vọng
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn tố cáo lừa đảo
Mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực đất đaiMẫu đơn tố cáo đánh người gây thương tích
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn yêu cầu hòa giảiMẫu đơn yêu cầu bồi thường
Mẫu đơn yêu cầu đo đạcMẫu đơn xin gia hạn
Mẫu đơn xin ân xáMẫu đơn xin miễn
Mẫu đơn xin thành lập chi bộ, đội bóngMẫu đơn đề nghị kiểm tra
Mẫu đơn của tập thểMẫu đơn kiến nghị nhà trường

Tổng hợp các mẫu văn bản thông thường mới nhất

Mẫu văn bản hành chính thông thường, mẫu đơn, giấy đề nghị, xin xác nhận là những văn bản có cách viết đa dạng tùy theo mục đích, nhu cầu của người viết đơn.

Tuy nhiên, nội dung đơn cần có tối thiểu các phần như thông tin người viết đơn, nội dung đơn, căn cứ của đơn, sự kiện, sự việc và mong muốn, yêu cầu đặt ra trong đơn. Việc viết một nội dung đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng. Vì thế các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó xây dựng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin không tái ký hợp đồngĐơn xin xác minh đất khai thácĐơn xin xác nhận phần mộ lâu năm
Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4Đơn xin miễn thị thực 5 năm
Đơn đề nghị bồi thường đất đaiĐơn đề nghị bố trí tái định cưĐơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện
Đơn đề nghị giữ cô giáo chủ nhiệmĐơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ởĐơn đề nghị làm đường dân sinh
Đơn đề nghị phong tỏa tài sảnĐơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luậtĐơn yêu cầu hoãn thi hành án
Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi conĐơn yêu cầu kê biên tài sảnĐơn yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện
Đơn yêu cầu tuyên bố mất tíchĐơn yêu cầu mở lối điĐơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng
Đơn đề xuất khen thưởngĐơn đề xuất tăng lươngĐơn yêu cầu công nhận sáng kiến
Đơn đề xuất mua hàngĐơn đề xuất bổ sung nhân sựĐơn đề xuất hỗ trợ
Đơn đề xuất mua thiết bịĐơn đề nghị nâng lương thường xuyênĐơn đề nghị sử dụng vỉa hè
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệpĐơn đề nghị sửa chữa điện
Đơn xin xác nhận không nợ thuếĐơn xin xác nhận không có thu nhậpĐơn xin xác nhận 2 tên là một người
Đơn xin bảo lãnh người cai nghiệnĐơn xin cải tạo đất vườnĐơn xin di dời công tơ điện
Đơn xin cấp phép xuất bảnĐơn xin lấy lại giấy tờ xeĐơn tố cáo hàng xóm gây ầm ĩ
Đơn tố cáo bán hàng giảĐơn tố cáo bạo hành trẻ emĐơn tố cáo việc đánh bạc
Đơn tố cáo giáo viênĐơn tố cáo lấn chiếm lòng đườngĐơn tố cáo quan hệ bất chính
Đơn tố cáo cho vay nặng lãiĐơn trình báo mất giấy tờĐơn trình báo mất xe ô tô
Đơn xin giải quyết chế độ thương binhĐơn xin giải quyết chế độ thai sảnĐơn xin miễn đóng bảo hiểm
Đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảngĐơn xin miễn coi thi tốt nghiệpĐơn xin miễn chức vụ
Đơn xin miễn kiểm tra sức khỏeĐơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin miễn giảm lãi vay

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ người dân và kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

  • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, trình bày nội dung, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
  • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Như vậy, dựa vào nhu cầu của mình, các bạn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp mà chuyên gia, luật sư cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

1900.0191