Hợp đồng quảng cáo truyền thông

Hợp đồng quảng cáo, hợp đồng dịch vụ quảng cáo hay Hợp đồng tư vấn quảng cáo đều hướng tới mục đích phát triển mở rộng khả năng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cho đối tác. Hàng ngày bạn bắt gặp hàng trăm nghìn quảng cáo các loại, từ các hình ảnh, băng rôn, các slogan, các đoạn video ngắn hay review, mời chào về một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó trên các môi trường mạng xã hội, online, livestream, facebook, google, youtube, tất cả đây đều là quảng cáo.

Nhưng liệu bạn có biết vì sao chúng lại để lại một số ấn tượng và được đưa đến trước mắt bạn dễ dàng đến vậy, đó chính là kỹ năng quảng cáo và kế hoạch marketing truyền thông của những nhà phát triển kinh doanh.

1.Định nghĩa Hợp đồng quảng cáo

Hợp đồng quảng cáo truyền thông hay Hợp đồng quảng cáo là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận dịch vụ giữa các bên, trong đó, bên cung ứng dịch vụ (bên thực hiện việc quảng cáo) sẽ thực hiện công việc quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ của bên sử dụng dịch vụ/bên thứ ba (bên có nhu cầu được quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ) qua các phương tiện truyền thông, và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

2.Ý nghĩa, vai trò của Hợp đồng quảng cáo

Hợp đồng quảng cáo
Hợp đồng quảng cáo

Khi bạn có một sản phẩm tốt, chưa chắc bạn đã có thể thành công, việc thành công được quyết định ở việc có nhiều khách hàng biết tới điểm tốt đó và sử dụng hàng hóa, dịch vụ của bạn hay không. Để có được điều này bạn phải quảng cáo, tuy nhiên bạn đã dành hết tâm huyết để sản xuất sản phẩm, chuyên môn của bạn không phải là marketing, thiết kế banner, hình ảnh quảng cáo hay sở hữu những tài khoản xã hội với hàng triệu lượt theo dõi, liệu bạn có thể quảng cáo đúng cách và sử dụng nguồn vốn của mình đạt hiệu quả cao nhất, chắc chắn là không rồi. Bởi lẽ, có rất ít nhà đầu tư, startup vừa có thể sản xuất sản phẩm tốt lại vừa có thể tự quảng cáo kinh doanh tốt, đây là lúc bạn nên nhờ tới sự can thiệp của một đơn vị khác chuyên nghiệp hơn, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực lâu dài và có đội ngũ, kiến thức liên tục cập nhật với sự phát triển của thị trường để đưa ra lời tư vấn, biện pháp quảng bá sản phẩm tốt nhất.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo sẽ là văn bản được bạn và đơn vị này ký kết nhằm ràng buộc nhau về mặt trách nhiệm cũng như những hiệu quả trong việc quảng cáo. Giờ để đi sâu vào mục tiêu chính của bài viết, các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu nội dung của những Hợp đồng được chúng tôi cung cấp dưới đây.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

3.Mẫu Hợp đồng quảng cáo truyền thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG

(Số:……/HĐDV-……….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ Luật quảng cáo năm 2012;

– Căn cứ Luật báo chí năm 2016;

-Căn cứ Luật an ninh mạng năm 2018;

– Căn cứ …;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Cung ứng dịch vụ (Bên Quảng cáo – Bên A):

Ông/Bà:……………                    Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………

Hiện tại cư trú tại:……………………

Số điện thoại liên hệ:………………

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………

Địa chỉ trụ sở:……………………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………            Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………

Hiện tại cư trú tại:…………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:……………….)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên được quảng cáo – Bên B):

Ông/Bà:……………                     Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………

Địa chỉ trụ sở:………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……

Hiện tại cư trú tại:……………

Số điện thoại liên hệ:……………

Căn cứ đại diện:………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng quảng cáo truyền thông số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A cung cấp dịch vụ quảng cáo sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ…………… của Bên B/mà Bên B yêu cầu trên các kênh/phương tiện truyền thông trong thời gian từ ngày…./…./…… đến hết ngày…./…./…… với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện các công việc:

-…………

Để quảng cáo về sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa mà Bên B đang cung cấp/có yêu cầu/… Cụ thể là các sản phẩm/dịch vụ dưới đây:

……………

(Bạn trình bày các thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bên A phải quảng cáo cho bên B)

Trên các phương tiện truyền thông tại các kênh sau:

1./……………………………….

2./……………………………….

Trong thời gian từ ……giờ …..phút đến hết ….giờ …..phút, từ thứ… đến….. trong tuần, từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…../……

Nội dung quảng cáo bao gồm những thông tin sau:

-……………

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A và Bên B cùng đồng ý về việc Bên A sẽ thực hiện công việc đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Giá trên đã bao gồm:…………

Và chưa bao gồm:………………

Số tiền trên sẽ được Bên B chia ra thanh toán cho Bên A thành từng lần, cụ thể:

-Lần 1. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông:………                       Sinh năm:…………

Chức vụ:…………

Chứng minh nhân dân số:……….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

-Lần 2. Vào ngày…/…./….. Bên B sẽ thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo và được trả theo phương thức…………. Cho Ông:…………                        Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Ngoài ra, trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí ngoài…… thì bên….. sẽ chịu …….. các cho phí/…. phát sinh thêm.

Phí, lệ phí,…. (nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước) sẽ do Bên………… chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. (chuẩn bị/lấy thông tin/…) để thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

……………

2.Địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Địa điểm Bên A thực hiện công việc cho Bên B là tại …………….

Và được thực hiện như sau:

-Lần 1. Vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm……………

-Lần 2. Vào ngày……/…../…….. Bên A có trách nhiệm…………

Sau khi hết thời gian làm việc, kết quả công việc được xác định dựa trên các căn cứ/tiêu chí/… sau:

………………

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và khu vực nói riêng về hoạt động quảng cáo và hoạt động báo chí, truyền thông, an ninh mạng.

Cam kết…

…………………

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

……………………

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

-Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………

-………………

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

-Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

-Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

-Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

-Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ………. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

-…

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

 

 Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

4.Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢNG CÁO

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ Luật quảng cáo 16/2012/QH13

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A.(bên thuê) ………………

Địa chỉ: ……………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                     

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. (bên cung cấp dịch vụ quảng cáo) …………

Địa chỉ: ………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ tư vấn quảng cáo của bên B

Sản phẩm quảng cáo: dịch vụ du lịch tại SUN WORLD HẠ LONG PARK

Quảng cáo trên các phương tiện thông tin:

 • Quảng cáo trên tivi khung giờ cao điểm
 • Facebook
 • Youtube
 • Tiktok
 • Isntagram
 • Phát tờ rơi quảng cáo
 • Thuê dán quảng cáo
 • Thuê đặt biển quảng cáo

Người trực tiếp tư vấn dịch vụ quảng cáo :……

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A sử dụng dịch vụ tư vấn của bên b trong những vấn đề sau:

 • Bên b tư vấn  đưa ra ý tưởng kịch bản về các chiến lược quảng cáo dịch vụ du lịch tại SUN WORLD HẠ LONG PARK cho bên B để kích cầu du lịch sau đại dịch CoV 19
 • Lượng khách hàng hướng tới
 • Chất lượng dịch vụ
 • Chất lượng phục vụ
 • Giảm giá, ưu đãi ở những mục
 • Tăng giá ở những hạng mục………….. để bù vào những ưu dãi giá vé khi giảm giá để thu hút khách du lịch

Phương thức tư vấn: tư vấn trực tiếp hoặc bằng văn bản

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Đơn giá:
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán làm 2 đợt

+ Đợt 1: Bên A thanh toán trước …….% giá trị hợp đồng ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng.

+ Đợt 2: Bên A thanh toán ……..% còn lại trong vòng ……… ngày làm việc sau khi bên B tư vấn dịch vụ du lịch cho bên A  và thực hiện có hiệu quả  (ĐIều khoản có lợi cho bên A)

 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A 

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác
 • Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về các nội dung liệu cung cấp cho Bên B
 • Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.
 • Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành các hạng mục công việc yêu cầu sự có mặt bắt buộc của Bên A

Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ
 • Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ
 • Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã quy định trong hợp đồng với Bên A
 • Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A phí tư vấn.
 • Bàn giao cho Bên A kết quả công việc với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B
 • Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;
 • Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;
 • Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau

 • Hai bên đã hoàn thành hợp đồng và không gia hạn thêm
 • Một trong hai bên bị giải thể, hoặc phá sản Trong trường hợp này, việc chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này sẽ được các Bên thoả thuận và thực hiện theo các quy định của pháp luật về giải thể và phá sản và các quy định pháp luật khác có liên quan;
 • Bên A không thực hiện thanh toán như quy định, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng (có đề nghị bằng văn bản, và báo cho bên còn lại)
 • Bên B vi phạm nhiệm vụ quyền hạn theo thỏa thuận của hợp đồng này thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B  (có đề nghị bằng văn bản, và báo cho bên còn lại)

Điều 6: Bảo mật

– Các Bên nhất trí rằng tất cả các tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và thoả thuận giữa hai Bên được xem là thuộc quyền sở hữu của các Bên và được các Bên cam kết bảo mật tuyệt đối. Các Bên chỉ được phép tiết lộ những tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và các thoả thuận này cho bất kỳ Bên nào khác sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

– Bên A cam kết tất cả các tài liệu cung cấp cho bên b không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kfi cá nhân tổ chức nào

Điều 7: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

 • các trường hợp bên B để lộ thông tin và chiến lược quảng cáo dịch vụ vủa bên b cho bên thứ 3 bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho bên A
 • trường hợp lỗi của bên B làm chậm tiến độ quảng cáo dịch vụ của bên A sẽ phải chịu phạt vi phạm hợp đồng ……………… % giá trị hợp đồng
 • Đối với các trường hợp bên A không cung cấp kịp thời những tài liệu và thanh toán đúng thời gian đã thỏa thuận cho bên b thì sẽ phải chịu phạt vi phạm hợp đồng ……………… % giá trị hợp đồng

Điều 8: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

– Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hữu hảo.

– Nếu thương lượng không có kết quả thì trong vòng…ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam hoặc Tòa án Nhân dân theo qui định của pháp luật. Quyết định của Trọng tài hoặc Tòa án Nhân dân là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

Điều 9: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..

Bên ABên B

5.Bí mật kinh doanh trong Hợp đồng quảng cáo

Khi hai bên ký kết hợp đồng quảng cáo, việc tất yếu là bên cần thuê dịch vụ quảng cáo sẽ phải cung cấp toàn bộ các thông tin về sản phẩm, quá trình kinh doanh phục vụ cho bên kia khai thác và đưa ra phương án quảng cáo phù hợp.

Chính từ yếu tố này, điều lo lắng nhất đã phát sinh đó chính là vấn đề để lộ những thông tin bí mật về sản phẩm ra thị trường hay nguy hiểm hơn là cho đối thủ cạnh tranh. Bởi lẽ đơn vị cung cấp hoạt động marketing thường sẽ tiếp xúc với rất nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa khác nhau, việc trùng loại hàng hóa hoàn toàn là điều dễ hiểu có thể xảy ra.

Để đảm bảo lợi ích cho cả hai bên, tạo hành lang pháp lý an toàn và sự yên tâm hợp tác hướng tới hiệu quả cao nhất, việc sử dụng các điều khoản, câu từ trong phạm vi “Bảo mật thông tin” là rất quan trọng. Các bên nên đưa ra những khái niệm cụ thể về sự vi phạm, dấu hiệu nhận biết vi phạm, đánh giá vi phạm, những hành vi dù cố tình hay vô ý để lộ thông tin kèm với mức phạt lớn, điều này sẽ tạo nên tâm lý cẩn trọng hơn cho bên đối tác khi sử dụng thông tin có được.

Bên cạnh đó, thời hạn tính xem xét hành vi vi phạm cũng cần được mở rộng, không chỉ giới hạn là khi thực hiện hợp đồng mà là toàn bộ thời gian sau đó kể từ khi được biết thông tin, cho tới khi bên A không còn nhu cầu kinh doanh mặt hàng này nữa hay có văn bản cho phép.

Trong các tình huống cụ thể thực tế, các bên cũng có thể cùng thảo luận đưa ra các biện pháp khác nhằm tối ưu hóa việc bảo mật cho phù hợp bối cảnh, ví dụ như cử cán bộ, nhân viên tới đơn vị làm việc toàn thời gian, máy tính nội bộ, mạng nội bộ.

6.Cách đo lường, thống nhất hiệu quả của quá trình marketing

Để tránh tranh chấp xảy ra, các bên cũng nên có những thỏa thuận rõ ràng về việc đánh giá thế nào là thành công, hiệu quả của hoạt động quảng cáo, thế nào là không đạt và các biện pháp xử lý khi không đạt.

Đây là một yếu tố quan trọng, bởi lẽ sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa đâu là hiệu quả của phương án quảng cáo mới và đâu là những tác động hiệu quả của thị trường của những phương án cũ hay những phương án đang được triển khai song song.

7.Một số câu hỏi thường gặp về Hợp đồng quảng cáo

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng quảng cáo có mất phí quảng cáo?

Việc này phụ thuộc hoàn toàn vào những gì các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng và lý do dẫn tới việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Quảng cáo có mất nhiều tiền không?

Quảng cáo tùy vào nền tảng và phạm vi thực hiện sẽ có các mức phí tương ứng khác nhau, thông thường việc quảng cáo online hay trực tuyến sẽ tiêu tốn mức chi phí thấp hơn các quảng cáo thực tế, chương trình, sự kiện thúc đẩy thương mại.

Hợp đồng quảng cáo truyền thông
Hợp đồng quảng cáo truyền thông

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191