Khi nào thì bị trừ tiền thưởng chuyên cần

Khi nào thì bị trừ tiền thưởng chuyên cần trong thực tiễn môi trường lao động và theo quy định pháp luật?

Em là công nhân may da giày của công ty Thuận Phát, bọn em có chỉ tiêu gọi là chuyên cần và được thưởng, tuy nhiên chỉ cần không đạt một trong các yêu cầu là không được, họ có yêu cầu làm đúng giờ, nghỉ đúng giờ, bật máy, dọn dẹp,… bọn em nhiều đứa rất chăm chỉ nhưng chỉ quên đúng 1 lần là họ không cho thưởng, như vậy có đúng luật không ạ?

Khi nào thì bị trừ tiền thưởng chuyên cần?
Khi nào thì bị trừ tiền thưởng chuyên cần?

Luật sư Tư vấn Khi nào thì bị trừ tiền thưởng chuyên cần – Gọi 1900.0191

1./ Thời điểm xảy ra tình huống pháp lý

Ngày 11 tháng 12 năm 2017

2./ Cơ sở văn bản Pháp Luật áp dụng

Bộ luật Lao động 2012

3./ Luật sư trả lời

     Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động quy định về tiền thưởng như sau:

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, tiền thưởng chuyên cần có thể hiểu là khoản tiền mà người lao động căn cứ vào mức độ tham gia công việc của người lao động. Khoản tiền thưởng này được quyết định công bố công khai tại nơi làm việc, kèm với đó là quy định những trường hợp không đủ điều kiện để hưởng khoản tiền thưởng chuyên cần này

Công văn 4346/LĐTBXH-LT ban hành năm 2004 nhưng hiện tại vẫn còn có hiệu lực quy định như sau:

Tại khoản 2, Điều 60 của Bộ luật Lao động quy định: người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động. Nghĩa là người sử dụng lao động không được trừ tiền lương, phạt tiền như là hình thức xử lý kỷ luật lao động.

Trường hợp Công ty hỏi cần căn cứ vào nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể và quy chế trả lương của doanh nghiệp để xử lý, cụ thể:

Nếu các văn bản trên quy định chỉ trả lương cho những giờ làm việc thực tế, thì người lao động không được thanh toán tiền lương của những giờ không làm việc do đi muộn, về sớm không có lý do. Việc không thanh toán lương này không được coi là cúp lương.

Khi đã không thanh toán lương cho những giờ người lao động đi làm muộn, về sớm, thì người sử dụng lao động không được áp dụng các hình thức kỷ luật khác đối với người lao động.

Căn cứ vào các quy định trên, đối với tiền thưởng chuyên cần, người lao động cần phải căn cứ vào nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể và quy chế trả lương của công ty. Nếu nội quy hay quy chế trả lương của công ty có quy định về trường hợp không được hưởng tiền thưởng chuyên cần hoặc trường hợp bị cắt tiền thưởng chuyên cần, thì việc cắt lương chuyên cần được thược hiện qua những văn bản này..

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191