3 mẫu Đơn xin học thêm ngắn gọn do phụ huynh, học sinh viết

Đơn xin học thêm tại nhà cô giáo của phụ huynh hoặc do học sinh tự lập có chữ ký xác nhận của bố mẹ, tổng hợp mẫu đơn xin học thêm và hướng dẫn soạn thảo, sử dụng.

Nhu cầu xin học thêm là một trong những nhu cầu tương đối phổ biến, việc học thêm sẽ giúp học sinh có thêm thời gian rèn luyện kiến thức phổ thông hoặc những phạm vi môn học, kỹ năng, kiến thức mới chưa được đào tạo nâng cao trong chương trình trên lớp.

Dưới đây, chúng tôi cung cấp cho bạn 3 mẫu Đơn xin học thêm ngắn gọn, có thể sử dụng viết tay hoặc đánh máy nhanh nhất, xin mời các bạn tham khảo.

Mẫu Đơn xin học thêm ngắn gọn
Mẫu Đơn xin học thêm

Mẫu Đơn xin học thêm tại nhà cô giáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN HỌC THÊM TẠI NHÀ CÔ GIÁO

Kính gửi: – Giáo viên…………..

 • Căn cứ tình hình và nhu cầu của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh ngày ………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi là mẹ của cháu……………………………………. học sinh lớp……………. trường………

Hiện do, …………………. là giáo viên chủ nhiệm. Theo kết quả học tập của cháu……. học kỳ…….và tình hình gia đình tôi không đủ điều kiện để kèm cháu tự học ở nhà. Nên tôi làm đơn này, mong cô giáo……….. xem xét cho con tôi đăng ký học thêm tại nhà do cô ……………. dạy. Số buổi học là …./tuần với mức học phí là…………….. nghìn đồng.    

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin học thêm tại nhà cô giáo số 2

Hồ sơ kèm theo Đơn xin học thêm tại nhà:

 • Bảng điểm học kì…. Của cháu…..
 • Giấy xác nhận cháu học lớp…. của trường…do cô giáo ………..chủ nhiệm

Giáo viên có thẩm quyền: Giáo viên bộ môn ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm 2023

ĐƠN XIN HỌC THÊM TẠI NHÀ CÔ GIÁO

Kính gửi: Giáo viên bộ môn ………………….

 • Căn cứ luật giáo dục Luật số: 43/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành
 • Căn cứ vào tình hình và nhu cầu của cháu:……………..

Tôi tên là:…………………………… Sinh ngày ………………………..

Số điện thoại:………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi là mẹ của cháu…………học sinh lớp……………. trường………

Hiện do, …………………. là giáo viên chủ nhiệm. Theo kết quả học tập của cháu……. học kỳ…….và tình hình gia đình tôi không đủ điều kiện để kèm cháu tự học ở nhà. Nên tôi làm đơn này, mong cô giáo……….. xem xét cho con tôi đăng ký học thêm tại nhà do cô ……………. dạy. Số buổi học là …./tuần với mức học phí là…………….. nghìn đồng.    

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo một số tài liệu dưới đây:

 • Bảng điểm học kì…. Của cháu…..
 • Giấy xác nhận cháu học lớp…. của trường…do cô giáo ………..chủ nhiệm

Người làm đơn

Mẫu Đơn xin học thêm của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

ĐƠN XIN HỌC THÊM CỦA PHỤ HUYNH

Kính gửi: Ban Giám Hiệu Nhà Trường:…….

Cô giáo bộ môn ………………….

Căn cứ luật giáo dục Luật số: 43/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Tôi là:…………………… là phụ huynh của học sinh …………………………. hiện đang học lớp………………………..của trường.

Tôi viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay con tôi đang học tại lớp……………………………………………., nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy tôi viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cháu được học phụ đạo thêm các môn…………………………….., để bổ sung những kiến thức còn yếu, vào các buổi chiều trong tuần. Nếu được như vậy tôi xin cam đoan:

– Nhắc nhở con đi học đúng giờ.

– Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.

– Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.

– Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kèm theo đơn tôi gửi kèm một số tài liệu sau:

 • Giấy khai sinh
 • Bảng điểm học lực
 • Giấy xác nhận học lớp……… của trường ………. Do cô ………chủ nhiệm

Người làm đơn

Luật quy định về vấn đề dạy thêm, học thêm

Các vấn đề liên quan tới việc dạy và học thêm tại nước ta hiện nay được quy định và điều chỉnh bởiLuật giáo dục Luật số: 43/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành.

Hồ sơ kèm theo Đơn xin học thêm

Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy khai sinh
 • Bảng điểm học lực
 • Giấy xác nhận học lớp……… của trường ………. Do cô ………chủ nhiệm

Cơ quan có thẩm quyền xử lý Đơn xin học thêm

Cơ quan có thẩm quyền nhận và giải quyết Đơn xin học thêm là Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Phòng Đào tạo hoặc Cô giáo chủ nhiệm.

Chủ thể xác lập yêu cầu xin học thêm

Nhu cầu phải được thể hiện bằng Mẫu đơn, người viết đơn phải là người đại diện hợp pháp của học sinh dưới 18 tuổi, người giám hộ hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Các bài viết liên quan

1900.0191