Hợp đồng môi giới thương mại tổng hợp – Hợp đồng dịch vụ môi giới mua bán hàng hóa

Hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng tư vấn và kết nối, Hợp đồng dịch vụ môi giới mua bán hàng hóa, hợp đồng hoa hồng.

Môi giới là dịch vụ không thể thiếu, nó giúp kết nối và thúc đẩy việc giao thương bất kỳ hàng hoá dịch vụ nào, tạo ra sự luân chuyển, phát triển đột phá cần thiết cho thị trường. Thực tế đã cho thấy rằng các đơn vị có khả năng sản xuất, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt thì thông thường không có năng lực để quảng cáo, marketing cho sản phẩn, dịch vụ đó một cách tốt nhất. Chính vì lẽ đó, các đơn vị môi giới ra đời và thể hiện sức mạnh của lĩnh vực này trong khả năng sử dụng, tổng hợp và khai thác các dữ liệu khách hàng sẵn có, tìm kiếm, khai thác các thị trường mới nhằm hướng tới lợi nhuận tối ưu.

Việc môi giới thương mại tương đối phổ biến bởi hiệu quả đem lại của hoạt động này là thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Bối cảnh thường xuyên dùng tới Hợp đồng môi giới thương mại là trong lĩnh vực môi giới bất động sản, lao động và việc làm, lĩnh vực du lịch và các loại hình lưu trú, nghỉ dưỡng, khách sạn.

1. Định nghĩa Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận thống nhất của các bên về việc cung cấp và nhận các thông tin môi giới nhằm mục đích sử dụng trong kinh doanh thương mại. Bản chất của Hợp đồng môi giới là sự kết nối các bên có nhu cầu phù hợp lại với nhau một cách dễ dàng, bên môi giới sẽ không trực tiếp tham gia và các quan hệ nảy sinh sau này cũng như không chịu các trách nhiệm liên quan tới tranh chấp của các bên nếu có thỏa thuận.

2. Hướng dẫn sử dụng Hợp đồng dịch vụ môi giới mua bán hàng hóa

Hợp đồng môi giới có một rủi ro tương đối lớn đó là phạm vi trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ môi giới, bởi lẽ bản chất hợp đồng là sự mua bán thông tin hữu ích và kết nối không có liên quan tới các thoả thuận, tranh chấp sau này giữa người bán và người mua sản phẩm, dịch vụ đó nên có rất nhiều trường hợp môi giới không sử dụng các thông tin phù hợp mà đưa ra những thông tin hấp dẫn, che đậy những yếu tố kém hơn làm cho người mua không nắm được toàn cảnh của sản phẩm dẫn tới tranh chấp với bên bán sau này.

Các bên cần đặc biệt lưu ý tới yếu tố trên để từ đó đưa ra những thoả thuận phù hợp, ràng buộc và phạt vi phạm hoặc các trách nhiệm nặng nề hơn nếu có.

3. Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số: ………/HĐMG

–         Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–         Căn cứ nhu cầu nguyện vọng của hai bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2014, tại trụ sở chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á – ÂU: Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á – ÂU

Địa chỉ               : Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế        : 0106083045

Đại diện            : Ông NGUYỄN TRUNG THÔNG

Chức vụ            : Tổng Giám Đốc

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ BẢO TỒN SINH THÁI BẾN EN

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã số thuế        : 2801408933

Đại diện            : Ông NGUYỄN TÀI THẮNG

Chức vụ            : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên B

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký Hợp đồng môi giới thương mại với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

Bên B nhờ bên A tìm và chọn lọc nguồn vốn khả dụng để Bên B tiến hành hoạt động xin vay hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình.

Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán

 1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: [……. %] trên tổng giá trị hợp đồng vay mà bên B ký kết.
 2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 3. Việc thanh toán được chia làm 02 lần.
 • Lần thứ nhất: …………………… đồng ngay sau khi ký kết Hợp đồng môi giới thương mại này coi như tiền đặt cọc để các bên thực hiện thỏa thuận.
 • Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B ký kết được hợp đồng vay vốn với nguồn vốn mà Bên A tìm được.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên

 1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm kiếm bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác…
 2. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho Bên B mọi vấn đề có liên quan đến thỏa thuận của Hợp đồng môi giới thương mại này.
 3. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục với bên thứ 3, các chi phí phát sinh từ hoạt động này được coi là chi phí ngoài hợp đồng do các bên tự thỏa thuận.
 4. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì số tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật sẽ thuộc về Bên A. Ngoài ra, Bên B còn phải bồi thường 100% những tổn thất thực tế (nếu có).

Điều 4: Điều khoản về tranh chấp

 1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp đồng môi giới thương mại, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).
 2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 5: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

 1. Hợp đồng môi giới thương mại này có hiệu lực từ ngày ký kết. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau khi hợp đồng này chấm dứt hiệu lực đó. Hai bên có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.
 2. Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                  Tổng Giám Đốc                                                 Chủ tịch Hội đồng quản trị

               (Ký tên, đóng dấu)                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

        NGUYỄN TRUNG THÔNG                                     NGUYỄN TÀI THẮNG

4. Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HÓA

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015;

– Luật thương mại 2005;

– Các văn bản hướng dẫn khác;

– Nguyện vọng và ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên tư vấn, môi giới)

Công ty:

– Trụ sở chính:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện theo pháp luật:                                     Chức vụ:         

B. Bên B (Bên được tư vấn, môi giới)

Công ty:

– Trụ sở chính:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện theo pháp luật:                                     Chức vụ:         

Hôm nay, ngày …, hai bên cùng thống nhất và ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới hàng hóa với các điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Bên A cung cấp dịch vụ tư vấn và môi giới hàng hóa thuộc sở hữu của Bên B cho Bên B;

2. Thông tin hàng hóa:

– Loại hàng:

– Kiểu dáng:

– Giá:

– Tính chất:

– Một số lưu ý khác (nếu có):

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Bên A tư vấn, đóng góp ý kiến trong mọi vấn đề liên quan đến việc bán hàng hóa khi Bên B có yêu cầu và nhận thù lao;

2. Bên A nhận ủy quyền của Bên B để giới thiệu và quảng bá hàng hóa đến khách hàng và nhận thù lao;

3. Bên B cung cấp mọi thông tin, giấy tờ chính xác và đầy đủ để Bên A hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất;

4. Đối với dịch vụ tư vấn, mức thù lao được tính bằng số lần tư vấn; hai bên thống nhất mức giá …VNĐ/lần tư vấn;

5. Đối với dịch vụ môi giới, mức thù lao được tính bằng phí môi giới + hoa hồng; phí môi giới là …VNĐ và mức hoa hồng được hai bên thống nhất là …% giá trị đơn hàng;

6. Bên A môi giới hàng hóa theo đúng thông tin Bên B cung cấp và chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp cung cấp thông tin sai lệch đến khách hàng;

7. Bên A chỉ có trách nhiệm giới thiệu và quảng bá hàng hóa đến khách hàng, cung cấp thông tin khách hàng có nhu cầu cho Bên B; Những vấn đề về mua bán hàng hóa và giao kết hợp đồng với khách hàng thuộc về trách nhiệm của Bên B;

8. Bên A không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề về khiếu nại và chất lượng sản phẩm sau khi bán ra.

Điều 3: Thanh toán

1. Đối với dịch vụ tư vấn, Bên B thanh toán cho Bên A ngay sau mỗi lần tư vấn;

2. Đối với dịch vụ môi giới, ngày thanh toán được cố định vào ngày 10 hàng tháng với số tiền thanh toán là phí môi giới và hoa hồng của tháng trước đó;

3. Trong mọi trường hợp chậm thanh toán, Bên B phải thông báo bằng văn bản trước cho Bên A và thời gian chậm thanh toán không quá … ngày;

4. Trong trường hợp Bên B chậm thanh toán quá … ngày, BeenB phải thanh toán thêm sãi suất trên mỗi ngày chậm thanh toán, lãi suất này được tinh theo ngân hàng…, cũng như chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh từ việc chậm thanh toán.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của Bên A

1. Thực hiện công việc tư vấn, môi giới và nhận thù lao; trong nghĩa vụ môi giới, chỉ có trách nhiệm về việc môi giới sản phẩm và giới thiệu khách hàng cho Bên B mà không thực hiện các thủ tục pháp lý về sau. Tại thời điểm Bên B giao kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới hàng hóa với khách hàng do bên A giới thiệu, Bên B thừa nhận Bên A đã hoàn thành trách nhiệm môi giới mà không có lỗi hay sai sót gì xảy ra.

2. Được cung cấp tài liệu, hồ sơ chính xác hỗ trợ cho việc tư vấn, môi giới;

3. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của Bên B;

4. Đảm bảo truyền tải đúng thông tin Bên B cung cấp đến khách hàng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi gian dối;

5. Không được tham gia thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới hàng hóa giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới;

6. Cập nhật tiến độ thực hiện công việc theo ngày cho Bên B;

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Được giới thiệu, tiếp thị sản phẩm và cung cấp danh sách khách hàng có nhu cầu;

2. Cung cấp đầu đủ thông tin sản phẩm và chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với hàng hóa của mình;

3. Thanh toán phí tư vấn, môi giới và phần trăm hoa hồng tương ứng như thỏa thuận, đầy đủ và đúng thời gian cho Bên A;

4. Tự thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục mua bán sản phẩm và giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau này.

Điều 6: Bồi thường thiệt hại

1. Mọi tổn thất về vật chất cũng như tinh thần chứng minh được của một bên mà nguyên nhân do lỗi của bên còn lại, được coi là thiệt hại;

2. Bên gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường những tổn thất của bên bị thiệt hại;

3. Mức phạt bồi thường không áp dụng cho các trường hợp bất khả kháng.

Điều 7: Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng dịch vụ tư vấn và môi giới hàng hóa có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực sau khi hai bên đã hoàn tất các nghĩa vụ trong hợp đồng;

2. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

5. Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/…

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BÁN HÀNG HÓA

Căn cứ:        

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Nguyện vọng và ý chí các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên môi giới)

Ông/bà:                                       Giới tính

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Ngày sinh:

– Số cmnd/cccd:                                 Ngày cấp:                          Nơi cấp:

B. Bên B (Bên chủ hàng hóa)

Tên công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số đăng ký doanh nghiệp:

– Người đại diện:                                      Chức vụ:

Trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Hai bên thống nhất Bên A sẽ thực hiện công việc môi giới bán hàng hóa thuộc sở hữu của Bên B với các công việc bao gồm:

– Tìm kiếm khách hàng;

– Giới thiệu, tư vấn thông tin hàng hóa;

– Đại diện theo ủy quyền của Bên B để bán sản phẩm.

2. Thông tin hàng hóa môi giới

– Tên hàng hóa:

– Nhóm hàng:

– Xuất xứ:

– Mức giá niêm yết:

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, Bên A thực hiện công việc theo Điều 1 Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa này và hưởng hoa hồng trên từng sản phẩm bán được;

2. Bên B cung cấp đầy đủ các thông tin và giấy tờ có liên quan đến hàng hóa cho Bên A;

3. Bên A phải truyền đạt lại chính xác những thông tin đã được Bên B cung cấp cho khách hàng, tránh tình trạng gây hiểu lầm về sản phẩm;

4. Sau khi khách hàng đồng ý mua sản phẩm, Bên A hỗ trợ kết nối Bên B với khách hàng để giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa.

Điều 3: Chi phí và thanh toán

1. Mức hoa hồng Bên A được hưởng trên mỗi sản phầm bán ra là …%, được Bên B thanh toán theo tháng cho Bên A vào ngày cuối cùng hàng tháng;

2. Phương thức thanh toán:

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Được nhận mức hoa hồng theo thỏa thuận Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa;

2. Được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hàng hóa để thực hiện công việc;

3. Cam kết trung thực, minh bạch, không gian dối trong quá trình môi giới;

4. Hỗ trợ các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa;

5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa này.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Được hưởng các quyền lợi từ dịch vụ môi giới bán hàng hóa;

2. Được yêu cầu Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng;

3. Được kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công việc của Bên A;

4. Thanh toán hoa hồng cho Bên A đúng hạn và đầy đủ, chịu thêm mức lãi suất theo ngân hàng … trong trường hợp chậm thanh toán;

5. Cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết cho Bên A và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã cung cấp;

6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa này.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phục được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Một trong các bên nếu vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì áp dụng các mức phạt vi phạm với mức …VNĐ;

2. Bất kỳ bên nào vi phạm Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng dịch vụ môi giới bán hàng hóa có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191