Công ty Luật tư vấn Thừa kế tại Ninh Bình – Làm giấy tờ nhà đất là di sản chung của các đồng thừa kế

Công ty Luật tư vấn Thừa kế tại Ninh Bình – Làm giấy tờ nhà đất là di sản chung của các đồng thừa kế

Bà ngoại tôi có 3 người con gái (2 con đẻ và 1 con nuôi), 3 người con gái đó sinh được 9 người con. Bà ngoại tôi mất mà không để lại di chúc, giấy tờ nhà thì được làm hồi chế độ cũ. Ba người còn gái của bà ngoại tôi đều đã mất. Bây giờ 7 người cháu đã đồng ý làm lại giấy tờ nhà, còn 2 người kia thì không đồng ý. Cho tôi hỏi liệu 7 người cháu đó có làm lại được giấy tờ nhà không (trong giấy tờ nhà sẽ có tên đầy đủ của 9 người). Xin cảm ơn!

Gửi bởi: Lê Nguyên

Trả lời có tính chất tham khảo

Bạn thân mến, theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế thế vị thì 9 người cháu sẽ được thừa kế thế vị của bà ngoại. Căn nhà của bà để lại trở thành tài sản thừa kế chung của 9 đồng thừa kế. Trong trường hợp muốn làm lại giấy tờ nhà hay thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngôi nhà thì phải nhận được sự đồng thuận của cả 9 đồng thừa kế. Nếu 2 người còn lại không đồng ý thì không thể làm, trong trường hợp không thể thỏa thuận được thì sẽ khởi kiện về yêu cầu chia thừa kế, sau đó mới làm giấy tờ nhà đất dựa trên quyết định chia thừa kế của tòa án.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Cục Trợ giúp pháp lý

1900.0191