Công ty Luật tư vấn Thừa kế tại Quảng Ngãi – Khai nhận thừa kế đối với tài sản có di chúc chung vợ chồng, nay một trong hai người đã chết

Công ty Luật tư vấn Thừa kế tại Quảng Ngãi – Khai nhận thừa kế đối với tài sản có di chúc chung vợ chồng, nay một trong hai người đã chết

Trước đây cha mẹ tôi có ủy quyền cho tôi thế chấp căn nhà (do cha mẹ tôi sở hữu) tại ngân hàng để vay vốn. Sau đó, cha mẹ tôi tiến hành làm di chúc cho hai anh em tôi thừa kế căn nhà đó. Nay, cha tôi mới mất. Phía Ngân hàng yêu cầu khai nhận di sản thừa kế để cập nhật quyền sở hữu trong hồ sơ thế chấp. Nhưng di chúc lại chưa có hiệu lực do mẹ tôi còn sống. Ngân hàng hướng dẫn tôi làm khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật để tạm thời cập nhật. Tôi muốn hỏi như vậy sau này di chúc có còn có giá trị nữa không?

Gửi bởi: Nguyễn Trung Khánh

Trả lời có tính chất tham khảo

Do bố mẹ bạn đã lập di chúc chung vợ chồng để định đoạt tài sản nêu trên nên việc khai nhận di sản thừa kế là quyền sở hữu ngôi nhà phải tiến hành theo di chúc (trừ trường hợp quy định tại Điều 675 Bộ luật Dân sự dưới đây). Hướng dẫn của Ngân hàng về việc khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật là không đúng quy định của Bộ luật Dân sự. Điều 675 Bộ luật Dân sự quy định, thừa kế theo pháp luật chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Không có di chúc;

– Di chúc không hợp pháp;

– Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

Hơn nữa, di chúc chung vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết (Điều 688 BLDS). Điều 664 BLDS quy định: Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Như vậy, hiện tại gia đình bạn không thể tiến hành khai nhận di sản nêu trên, kể cả khai nhận theo pháp luật hay khai nhận theo di chúc; mà phải đợi đến khi di chúc có hiệu lực (sau khi cả hai vợ chồng đều đã chết) thì mới tiến hành khai nhận thừa kế theo di chúc.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191