Lấy lại giấy tờ xe đã giao cho bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ vay tiền của bạn

Lấy lại giấy tờ xe đã giao cho bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ vay tiền của bạn

Tôi cầm cố giấy tờ xe máy của tôi để bạn tôi vay tiền của bên nhận cầm cố vì tin người bạn đó nói sau 1 tháng sẽ lấy giấy tờ xe ra cho tôi. Nhưng đã qua 5 tháng rồi mà người bạn đó vẫn chưa lấy giấy tờ xe cho tôi. Tôi phải làm thế nào để bắt buộc người ấy lấy giấy tờ xe ra cho tôi? Tôi có nên yêu cầu người đó viết giấy cam kết hay giấy tờ gì không, và phải viết như thế nào?

Gửi bởi: bongtuyetlanh

Trả lời có tính chất tham khảo

Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có thể thấy rằng, trường hợp của bạn không phải là cầm cố giấy tờ xe máy mà là thế chấp xe máy. Theo đó, một bên (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Việc bạn thế chấp xe máy được coi là một biện pháp bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ của bạn mình với bên nhận thế chấp.

Bên thế chấp tài sản (là bạn) có các quyền theo Điều 349 Bộ luật Dân sự, trong đó có quyền: Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; Trường hợp của bạn, bạn chỉ bàn giao giấy tờ xe cho bên nhận thế chấp giữ nên bạn sẽ được nhận lại giấy tờ đó khi bạn của bạn đã hoàn thành nghĩa vụ với bên nhận thế chấp hoặc các bên thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

Trong trường hợp, bạn của bạn chưa có điều kiện để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với bên nhận thế chấp thì bạn có thể thỏa thuận với hai người đó về việc: thay thế biện pháp bảo đảm. Ví dụ như: Bạn của bạn dùng tài sản của mình hoặc của người khác để thế chấp, cầm cố với bên nhận thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ; đồng thời chấm dứt việc thế chấp tài sản của bạn, bạn có thể lấy lại giấy tờ xe và không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào liên quan nữa.

Về việc viết cam kết như bạn nói thì pháp luật không có quy định cụ thể về vấn đề này nhưng giao dịch dân sự trước hết là sự thỏa thuận của các bên nên bạn cũng có thể yêu cầu bạn của mình viết giấy cam kết với nội dung: cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật (như sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với bên nhận thế chấp hoặc thay thế biện pháp bảo đảm…) để lấy lại giấy tờ xe cho bạn; thời hạn cụ thể là bao lâu (theo sự thỏa thuận của hai bạn)…

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191