Viết giấy đặt cọc nhưng không có nội dung về việc phạt vi phạm đặt cọc

Viết giấy đặt cọc nhưng không có nội dung về việc phạt vi phạm đặt cọc

Tôi đặt cọc 10 triệu để mua bàn bida, nhưng sau 3 ngày tôi không muốn mua. Khi đặt cọc, bên nhận cọc có nói: nếu không mua nữa thì cứ quay lại lấy tiền cọc và trong giấy đặt cọc cũng không ghi: nếu không mua tôi sẽ mất tiền cọc. Vậy tôi có lấy lại tiền đã đặt cọc được không?

Gửi bởi: Tran Thanh Hien

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 358 Bộ luật Dân sự quy định về hợp đồng đặt cọc như sau: Ðặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

Đối chiếu với trường hợp của bạn có thể thấy: về mặt hình thức, việc đặt cọc của bạn đã được lập thành văn bản là phù hợp với quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng. Về mặt nội dung, trong giấy đặt cọc không ghi rõ nội dung “nếu không mua tôi sẽ mất tiền cọc”, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không bị phạt vi phạm đặt cọc. Vì theo quy định của Điều 358 Bộ luật Dân sự thì: Khi các bên đã đặt cọc nhưng hợp đồng không được giao kết hoặc không được thực hiện theo thỏa thuận thì được giải quyết như sau: (i) nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; (ii) nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, mặc dù không ghi rõ nội dung phạt cọc trong giấy đặt cọc nhưng theo quy định của pháp luật thì bạn vẫn có thể bị mất số tiền đã đặt cọc nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Theo thông tin bạn cung cấp, bên nhận đặt cọc đã nói nếu không mua, bạn được lấy lại tiền đặt cọc. Nhưng, đây chỉ là lời nói đơn phương của một phía mà chưa được các bên thỏa thuận rõ trong văn bản (như trên đã dẫn quy định: việc đặt cọc phải được lập thành văn bản). Do vậy, bạn rất khó chứng minh được giữa bạn và bên nhận đặt cọc đã có thỏa thuận về việc không phạt vi phạm đặt cọc. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi thì bên nhận đặt cọc đã có thiện chí về việc không phạt vi phạm đặt cọc, nên bạn có thể thương lượng, thỏa thuận để lấy lại số tiền đã đặt cọc này.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191