Hợp đồng quản lý tàu, phương tiện đường thuỷ

Hợp đồng quản lý tàu, Hợp đồng quản lý phương tiện đường thuỷ nội địa, Hợp đồng quản lý tàu biển.

Tàu biển là các phương tiện có giá trị cao, việc sử dụng chúng cũng đem lại lợi nhuận vô cùng lớn, nhưng đi kèm với nó là việc khó khăn trong quản lý, đòi hỏi sự giám sát kỹ lưỡng, trách nhiệm và chuyên môn. Trong một số trường hợp, đơn vị đầu tư lại không phải đơn vị có chuyên môn kỹ thuật chuyên biệt về tàu cảng và mong muốn có một đơn vị giúp mình trong công tác giám sát, quản lý, điều hành sao cho hiệu quả nhất.

Khi này, Hợp đồng quản lý tàu ra đời và là kết quả ghi nhận của quá trình thoả thuận thống nhất.

1. Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng quản lý tàu

Hợp đồng quản lý tàu là gì

Hợp đồng quản lý tàu là thoả thuận giữa một bên sở hữu tàu, phương tiện đường thuỷ và một bên có khả năng cung cấp các dịch vụ chuyên môn liên quan tới việc quản lý, vận hành, sử dụng tàu sao cho hiệu quả đạt được là cao nhất.

Hợp đồng sẽ có những thoả thuận cơ bản về cách cung cấp dịch vụ, phạm vi, đối tượng, mục tiêu thoả thuận, giá cả, các trách nhiệm kèm theo, các cam kết, điều khoản giới hạn, quy định pháp luật, phạt và bồi thường hợp đồng.

Những điều khoản cần lưu ý trong Hợp đồng quản lý tàu

Có bản chất là một tài sản lớn, tàu thuyền không đơn giản như bất động sản bởi nó không nằm yên mà liên tục di chuyển, môi trường hoạt động của nó cũng có nhiều rủi ro cho khối tài sản này. Bởi lẽ đó, thoả thuận cung cấp dịch vụ quản lý tài sản này cần đặc biệt chú trọng tới các hậu quả có thể xảy đến, những hiểm hoạ từ môi trường, thời tiết, các tình huống khách quan khác.

Bên cạnh đó, các thoả thuận về bảo hiểm, phí bảo hiểm, trách nhiệm bảo dưỡng, duy tu, duy trì, người điều khiển, quyền của người điều khiển, người trực tiếp quản lý tàu tại thời điểm xảy ra sự kiện nào đó cũng phải được lưu ý.

2. Mẫu Hợp đồng quản lý tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TÀU

Số:…./…..

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ Luật Hàng Hải năm 2012
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: …………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Bên B. ……………………………………

Địa chỉ: …………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế…………………….                                                   

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: ……

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: ………

Hợp đồng quản lý tàu:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B để quản lý tàu

 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu:
 • Tên tàu:
 • Số đăng ký
 • Trọng tải
 • Nội dung công việc
 • Bên B quản lý đảm bảo vận hành tàu hoạt động an toàn, hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật Việt nam
 • Nhanh chóng chủ động báo cáo cho Bên A các khiếu nại, khiếu kiện của Bên thứ ba bất kỳ và của người lao động phát sinh trong quá trình quản lý tàu;
 • Đảm bảo cứu hộ khi có trường hợp tai nạn nước xảy ra

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên B thực hiện công việc quản lý tàu cho bên A trong thời gian

Thử việc trong vòng:……

Chế độ làm việc: bắt đầu từ……

Thời gian làm việc :

Thời gian làm thêm giờ : số giờ làm thêm giờ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong vào 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định thời gian làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày, không quá 40 giờ trong 1 tháng và không quá 200 giờ trong 1 năm

Chế độ nghỉ lễ

Điều 3: giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 1. Chế độ tiền lương
  1. Mức lương cơ bản:
  1. Mức lương phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, chi phí khác,….
  1. Tiền lương làm thêm giờ : vào ngày thường: ít nhất băng 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần bằng ít nhất 200%, vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương bằng ít nhất 300%
 2. Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 3. Hinh thức thanh toán: trả lương mỗi tháng một lần vào ngày
 4. Cách thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  1. Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho         

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:                 

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Thời hạn thanh toán

Điều 4 :quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Thanh toán cho bên B đầy đủ, đúng hạn
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng quản lý tàu
 • Bên A phải đảm bảo tàu đủ khả năng đi biển, phù hợp với múc đích duwr dụng và các giấ tờ liê quan
 • Trường hợp tàu bị bắt giữ vì các tranh chấp liên quan đề quyền sở hữu hoặc các khoản nợ của bên A, bên A phải bảo đảm lợi ích của bên B không bị ảnh hưởng và phải bồi thường thiệt hại gây ra (Điều khoản có lợi cho bên B)

Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Được bên A thanh toán đầy đủ đúng hạn
 • Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng quản lý tàu
 • Bên B đảm bảo an toàn cho tàu đúng như thỏa thuận
 •  

Điều 5: tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng quản lý tàu, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 2. Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 3. Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của Hợp đồng quản lý tàu này .

Điều 6: trường hợp bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như lốc, sóng thần hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Điều 8: phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

 1. Nếu bên A hoặc bên B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của Hợp đồng quản lý tàu nàythì sẽ phải chịu  phạt vi phạm

lần 1 số tiền là

lần 2 số tiền là

 • Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị Hợp đồng quản lý tàu cho bên còn lại
 • Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015
 • Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 9 chấm dứt hợp đồng   

Hợp đồng quản lý tàu chấm dứt trong trường hợp:

Một bên có quyền chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của hợp đồng mà không thể khắc phục được

Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường nếu xảy ra chiến tranh, bạo loạn hoặc do thực hiện các biện pháp cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm cản trở việc thực hiện hợp đồng mà các sự kiện đó không thể chấm dứt sau một thời gian chờ đợi hợp lý.

Hợp đồng quản lý tàu đương nhiên chấm dứt, nếu tàu mất tích, chìm đắm, phá hủy, bị coi là hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả kinh tế.

Điều 10: điều khoản chung

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 2. Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 3. Hợp đồng này được kí tại ….
 4. Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng quản lý tàu này.
 5. Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 6. Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..         

Tham khảo thêm bài viết liên quan:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191