Hợp đồng hợp tác khách sạn và khu vui chơi

Hợp đồng hợp tác và khu vui chơi gồm những điều khoản và nội dung nào. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây.

Hợp đồng hợp tác khách sạn và khu vui chơi
Hợp đồng hợp tác khách sạn và khu vui chơi

Hướng dẫn hợp đồng hợp tác khách sạn và khu vui chơi

Hợp đồng Hợp tác khách sạn và khu vui chơi là thoả thuận giữa hai bên đối tác về việc hợp tác cùng kinh doanh, phát triển trong hoạt động thương mại của cả hai bên

Mẫu hợp đồng hợp tác khách sạn và khu vui chơi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KHÁCH SẠN VÀ KHU VUI CHƠI

Số:…../HĐHT

-Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015 ;

-Căn cứ:Luật thương mại số: 36/2005/QH11 được quốc hội ban hành ngày 14/06/2005;

-Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A( khách sạn): Công ty TNHH A

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B(Khu vui chơi): Công ty TNHH B

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Cùng bàn bạc và thống nhất những thoả thuận sau:

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác

Bên A và Bên B thống nhất cùng nhau hợp tác để đưa ra vé voucher vui chơi, nghỉ dưỡng. Trong đó bên A cung cấp phòng khách sạn, bên B cung cấp khu vui chơi giải trí.

Thông tin về voucher vui chơi và nghỉ dưỡng cụ thể như sau:

1.1 Khách hàng khi mua voucher này sẽ được nghỉ 2 ngày 1 đêm tại khách sạn……của bên A và miễn phí tất cả các trò chơi tại khu…..của bên B. Giá voucher là…….. VNĐ

1.2 Bên A và Bên B thống nhất cho ra 4000 voucher, mỗi bên sử dụng bán ra 2000 voucher. Thời gian sử dụng voucher bắt đầy từ ngày…..tháng …..năm….. đến ngày…..tháng…..năm……

1.3 Mẫu in voucher được hai bên thống nhất. Bên duyệt cuối cùng sẽ gửi bản mềm pdf vào gmail của bên còn lại.

Điều 2.Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng bắt đầu từ ngày….tháng….năm…. đến ngày….tháng….năm….. Trường hợp hai bên có thoả thuận cùng hợp tác để gia hạn voucher hoặc thực hiện thêm các công việc và dự án khác, hai bên có thể thoả thuận để gia hạn hợp đồng.

Điều 3. Phân chia lợi nhuận

3.1       Lợi nhuận từ hoạt động bán voucher sẽ được hai bên thống nhất phân chia như sau:

Bên A được hưởng …….%, Bên B được hưởng ……….% trên tổng lợi nhuận thu được từ việc bán voucher của cả hai bên.

3.2       Sau ít nhất 5 ngày kể từ ngày kết thúc voucher, hai bên gửi báo cáo qua mail cho nhau về lượng voucher bán được và báo cáo chia % lợi nhuận cho bên kia. Hai bên có 5 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo để rà soát và đối chiếu % lợi nhuận của cả hai bên, sau 5 ngày mà một trong hai bên không có phản hồi được coi là là chấp nhận báo cáo, bên còn lại áp dụng chi trả chiết khấu mà không cần hỏi ý kiến.

Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

4.1       Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.2       Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

5.1       Chịu trách nhiệm cung cấp phòng khách sạn theo đúng chuất lượng và mô tả như hai bên thoả thuận.

5.2       Chịu trách nhiệm quảng cáo và giới thiệu voucher đến khách hàng.

5.3       Có trách nhiệm báo cáo doanh thu từ việc bán voucher và chia % lợi nhuận cho bên B.

5.4       Được quyền bán voucher và trực tiếp thu tiền từ khách hàng.

5.5       Được hưởng ……………………..% lợi nhuận sau thuế

 Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1       Có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất khu vui chơi, bảo đảm an toàn và bảo dưỡng máy móc.

6.2       Có trách nhiệm quảng cáo và giới thiệu voucher với khách hàng.

6.3       Có trách nhiệm báo cáo doanh thu từ voucher và chia lợi nhuận cho bên A

6.4       Có quyền bán voucher và trực tiếp thu tiền từ khách hàng.

6.4       Được hưởng ……………………………………………% lợi nhuận sau thuế.

Điều 7. Vi phạm và chế tài

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng một trong các Bên vi phạm các thoả thuận trong Hợp đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm với số tiền là:……… và bồi thường các thiệt hại phát sinh đối với Bên bị vi phạm.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

-Hết thời hạn quy định của Hợp đồng mà hai bên không có yêu cầu gia hạn hợp đồng trước 10 ngày thì hợp đồng mặc nhiên chấm dứt

-Theo sự thoả thuận của các Bên.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường Hợp các Bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 10. Thanh lí hợp đồng

Sau ……… kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

11.1     Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng này. Các quy định khác không quy định trong hợp đồng này các Bên cam kết thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

11.2     Hợp đồng này được lập thành ………. bản, Bên A giữ ………. bản, Bên B giữ …… bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau. 

11.3     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tức ngày…………………..)

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh mục bài viết liên quan:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191