Hợp đồng thuê trồng rừng

Hợp đồng thuê trồng rừng
Hợp đồng thuê trồng rừng

Mẫu Hợp đồng thuê trồng rừng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ TRỒNG RỪNG

( Số:………/HĐTTR -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ…..;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên;

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Bên được thuê ( Bên B):

Họ và tên:

Ngày sinh:

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê trồng rừng với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B với mục đích để trồng rừng và chăm sóc cây cho bên A trong thời gian là 02 năm.

Nội dung:

– Diện tích đất là: ….ha rừng tại địa điểm:……………….

– Loại đất:……………..

– Loại cây giống ( do bên A cung cấp).

Tên cây giốngChiều caoĐộ tuổi của câyGiáKỹ thuật trồng
      
      

-Trong quá trình chăm sóc bên A sẽ tiến hành cung cấp cây giống và các loại phân bón, thuốc thang trị sâu bệnh.

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào ngày…/…/…. bên A sẽ tiến hành bàn giao đất rừng và cây trồng cho bên B.

Bên B sẽ có trách nhiệm nhận bàn giao đất, trồng cây và chăm sóc trong thời gian là :02 năm.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A:
 • Bên A có quyền theo dõi và giám sát quá trình trồng rừng của bên B;

–  Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện đúng các nội dung công việc và tiến độ thực hiện việc trồng rừng.

– Bên A có nghĩa vụ cung cấp các loại giống cây trồng  và phân bón, thuốc thang hỗ trợ cho cây phát triển tốt.

– Bên A có nghĩa vụ tiến hành kiểm tra đo đạc và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên B theo quy định của pháp luật .

– Bên A có nghĩa vụ chi trả các khoản chi phí mà bên A phải bỏ ra cho bên B trong quá trình trồng rừng.

Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 • Bên B có quyền yêu cầu bên A hỗ trợ mình nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Bên B có nghĩa vụ trồng cây, theo dõi và chăm sóc cây trong quá trình trong rừng.
 • Bên B phải báo cáo tình hình cũng như tiến độ phát triển của cây qua từng giai đoạn.
 • ……………..

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí

Tiền thuê:……VNĐ/tháng . ( Số tiền bằng chữ:………)

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho bên B bằng số tiền mặt hàng tháng.

Điều 5: Phạt vi phạm

– Các bên sẽ có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Trong thời gian trồng rừng, nếu bên B tự ý trồng các loại cây khác không như thỏa thuận ban đầu, bên B sẽ bị phạt vi phạm:…..VNĐ tương ứng với tổn thất mà bên A phải chịu.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền đã thuê đồng thời phải chịu thêm mức bồi thường mà bên B bị ảnh hưởng.
 • Bên B phải bồi thường mức thiệt hại mà bên A phải chịu từ việc bên B tự ý hủy hợp đồng.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 06 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt  trong 02 năm kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Trong trường hợp bất khả kháng mà một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

– Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê trồng rừng. Tức là ngày…/…/…. Đến ngày…/…./…..

– Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 02 bản mỗi bên sẽ giữ  một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

– Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của hợp đồng thuê trồng rừng các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

      Đại diện bên A                                                                     Đại diện bên B

    ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                          ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191