Bộ đề thi cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016

Để phục vụ cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016, Ban tổ chức đã xây dựng Bộ đề thi năm 2016.
Nội dung của Bộ đề thi cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 tập trung xoay quanh Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; trọng tâm nghiên cứu, học tập là các điểm mới của 02 Bộ luật này. Các câu hỏi được sử dụng trong Bộ đề thi gắn liền với các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giam giữ, thi hành án hình sự liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; phù hợp với thực tiễn, dễ hiểu, gần gũi với nhân dân và được nhân dân quan tâm.Các đơn vị trong toàn Ngành có thể tham khảo Bộ đề thi cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 dưới đây.Nguyễn Long1900.0191