Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học

Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học được các trường công lập cũng như tư thục sử dụng khá phổ biến, việc này nhằm đảm bảo chất lượng dạy học trong những trường hợp giáo viên biên chế bị hạn chế, không đủ hay trong những lĩnh vực nhất định.

Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học
Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học

Khái niệm hợp đồng thuê giáo viên tiểu học

Hợp đồng thuê giáo viên là loại hợp đồng lao động khá phổ biến hiện nay trong việc nhà trường tuyển dụng giáo viên hợp đồng theo năm học. Hợp đồng thể hiện trách nhiệm của giáo viên cũng như nhà trường trong việc tuyển chọn giáo viên. Hợp đồng có trách nhiệm ràng buộc các bên theo quan hệ lao động.

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                        Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 Số: …/…../HDTNVPV

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
 • Căn cứ theo Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ luật giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Căn cứ nhu cầu giảng dạy năm học ……..của Trường ……………………

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm …….. tại Trường …………………… chúng tôi gồm có.

BÊN A (Người sử dụng lao động)

Tên trường:…………………………

Địa chỉ: ………….…………….………………………….……………………………

Điện thoại: …….…………….………Fax: …….……………….……….……………

Đại diện:…………………Chức vụ…..

BÊN B (Người lao động)

Tên:……………….

Ngày sinh:…………..

Địa chỉ: …….……………………….……………………………………………

Điện thoại: …….……………………

Số CMND: ……………… ……..Ngày cấp:………………..Nơi cấp: ………………

Số Tài khoản:……………………………………Tại :…………………………………

Nghề nghiệp:

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng giảng dạy với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

– Bên A sẽ thuê bên B về trường làm giáo viên tiểu học dạy học sinh tại trường tiểu học……..

– Thời hạn hợp đồng: 12 tháng;

Điều 2. Nội dung công việc

– Nội dung công việc sẽ do sự sắp xếp của bên A tùy thuộc vào như cầu giảng dạy của nhà trường;

– Thực hiện công việc đứng lớp theo số tiết mà nhà trường đã sắp xếp;

– Tham gia các hoạt động tổ chức hội họp của nhà trường;

Điều 3. Yêu cầu giáo viên

3.1 Tiêu chuẩn

– Là cử nhân ngành giáo dục tiểu học;

– Có chứng chỉ A2 tiếng anh theo yêu cầu Bộ giáo dục;

– Có khả năng giảng dạy bằng tiếng anh trong các tiết học;

– Ngoại hình, Khả năng giảng dạy tốt;

3.2 Yêu cầu chuyên môn

– Nâng cao phương pháp giảng dạy trong quá trình giảng dạy;

– Nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức xã hội trong việc giảng dạy;

Điều 4. Lương, thưởng

Lương

– Mức lương = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

– Mức phụ cấp = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

– Hộ số lượng dựa vào số năm giảng dạy của người lao động đối với ngành nghề;

– Ngoài ra còn khoản lương dạy thêm trong chương trình giảng dạy tùy thuộc vào số tiết học mà phụ huynh học sinh đăng ký sẽ được hưởng như sau:

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm.

Trong đó:

+ Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm.

+ Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%.

Thưởng

+ Thưởng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

+ Thưởng lễ, tết,…

– Thanh toán lương

+ Phương thức chi trả: tiền mặt;

+ Thời gian chi trả: ngày 10 hàng tháng;

+ Địa điểm: tại phòng kế toán trường;

Điều 6. Chế độ khác

Chế độ bảo hiểm

Trong quá trình làm việc bên B sẽ được bên A đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật;

Phụ cấp

+ Phụ cấp thâm niên;

+ Phụ cấp giảng dạy ngoài giờ;

+ Phụ cấp hè;

– Ngoài việc quy định ngày nghỉ theo quy định pháp luật còn nghỉ ngơi do ốm đau bệnh tật không thể thực hiện công việc giảng dạy phải thông báo cho ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên khác dạy thay nhằm đảm bảo trật tự lớp học;

Điều 5. Thời gian giảng dạy

– Thời gian giảng dạy tùy thuộc vào thời gian lên lớp của giáo viên theo lịch mà nhà trường đã xếp;

– Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

– Thời gian nghỉ ngơi: thứ 7, Chủ nhật;

– Môn học giảng dạy: Toán và tiếng việt;

– Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ các bên

6.1 Quyền và nghĩa vụ bên A

– Sắp xếp lịch dạy, phân công nhiệm vụ đối với bên B;

– Giải quyết mọi khiếu nại giữa các bên;

– Cung cấp thông tin lớp học, phương hướng giảng dạy cho bên B;

6.2 Quyền và nghĩa vụ bên B

– Soạn giáo án giảng dạy theo sắp xếp của nhà trường;

– Tham gia các hoạt động của nhà trường;

– Lương thưởng thưởng theo thỏa thuận hợp đồng;

– Khiếu nại, giải quyết khiếu nại với cấp trên;

Điều 7. Nội quy trường học

– Khi vào trường bên B phải đảm bảo nội quy của nhà trường đối với giáo viên;

– Mọi giáo viên phải tuân thủ quy định, khi vi phạm nghĩa vụ phải chịu mọi hình thức xử phạt do nhà trường quy định;

– Bên B có thể yêu cầu giải quyết khiếu nại đối với quyết định của nhà trường;

 Điều 8. Giải quyết tranh chấp

– Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

– Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền phân xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên phải tuân thủ. Chi phí và án phí do Bên thua chịu.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng chấm dứt khi hết hiệu lực của hợp đồng mà các bên không thực hiện việc ký kết hợp đồng mới;

– Trước 15 ngày chấm dứt hợp đồng bên A phải thông báo cho bên B biết được về thời hạn kết thúc hợp đồng;

– Nếu hai bên muốn gia hạn hợp đồng thì cùng nhau thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng mới trước 5 ngày hiệu lực hợp đồng chấm dứt;

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng

+ Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp sau:

– Vi phạm đạo đức lỗi sống nghề nghiệp;

– Không hoàn thành nhiệm vị được giao;

– Vi phạm nội quy nhà trường, Bị cảnh cáo 2 lần trở lên;

– Nghỉ việc không lý do 5 ngày trên một tuần 10 ngày trên một tháng;

– Quyết định của cơ quan cấp trên về chấm dứt hợp đồng;

+ Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong những trường hợp sau:

– Ốm đau bệnh tật không thể trực tiếp giảng dạy có bệnh án của bác sĩ;

– Bên A không trả lương theo đúng thời gian, chậm lương quá 3 lần;

– Bản thân có lý do không thể tiếp dục giảng dạy

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải có nghĩa vụ thông báo với bên còn lại trước 15 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng;

Điều 10. Điều khoản chung

– Các bên thống nhất các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận là đúng sự thật, tự nguyện;

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng có 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên AĐại diện bên B
  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Bài viết liên quan

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191