Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân công trình

Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân công trình
Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân công trình

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân công trình

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …… tại địa chỉ: …………………………………………..

Chúng tôi xác lập Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân đang thực hiện công trình …… với nội dung như sau:

BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Thông tin là công ty:

Công ty …………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

MST: …………………….. cấp tại ……………………………………………

Người đại diện: ……………………………………………………………….

Thông tin là cá nhân:

Họ tên:………………………. Sinh năm: ……………………………………………………………

CMND số:………………………..cấp ngày …………………………..tại Công an…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

BÊN B (Bên thuê nhà)

Thông tin là công ty:

Công ty …………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

MST: …………………….. cấp tại ……………………………………………

Người đại diện: ……………………………………………………………….

Thông tin là cá nhân:

Họ tên:………………………. Sinh năm: ……………………………………………………………

CMND số:………………………..cấp ngày …………………………..tại Công an…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê căn nhà với thông tin như sau

Nhà thuê tại địa chỉ số ……. đường………phường (xã)………….. quận (huyện)…………… thành phố (tỉnh)…………….

Nhà có …… tầng, gồm ……… phòng

Tổng diện tích sử dụng chính …… m2, phụ….m2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………………………. cấp tại ……………….

Điều 2: Thời hạn thuê nhà và giá thuê nhà

Thời hạn thuê nhà là … tháng. Kể từ ngày … tháng … năm …….

Tiền thuê nhà hàng tháng là ……………… VNĐ (Bằng chữ:………………….đồng).

Tiền đặt cọc là ……………… VNĐ (Bằng chữ:………………….đồng).

Điều 3: Hình thức thanh toán

Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên cho thuê nhà theo tháng/quý vào ngày … của tháng/quý bằng tiền mặt. Mỗi lần đóng tiền bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

Điều 4: Các bên cam kết

a/ Bên thuê nhà được tùy ý sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm,…

b/ Bên thuê nhà không được sang nhượng nhà thuê.

c/ Bên cho thuê nhà đảm bảo quyền sử dụng cho bên thuê theo quy định của pháp luật và thỏa thuận tại hợp đồng này.

d/ Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Trước khi hết thời hạn hợp đồng, nếu bên thuê nhà không còn nhu cầu sử dụng nhà nữa, phải báo cho bên cho thuê nhà trước 30 ngày để hai bên cùng thanh toán bồi hoàn tiền thuê nhà và các khoản chi phí khác.

Mọi hư hỏng tài sản gắn liền với nhà do lỗi của bên thuê, bên thuê phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

Hai bên A, B cam kết thực hiện đúng như hợp đồng. Nếu có vi phạm sẽ ưu tiên hòa giải, nếu không thể hòa giải sẽ yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, ngày … tháng … năm ……

Hợp đồng này gồm ….(…) trang, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản gửi cơ quan Công chứng lưu giữ.

BÊN CHO THUÊ NHÀ

 

Họ tên, chữ ký

BÊN THUÊ NHÀ

 

Họ tên, chữ ký

Xác nhận của cơ quan Công chứng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191