Hợp đồng chăm sóc cây cảnh

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh, Hợp đồng chăm sóc cây kiểng, Hợp đồng duy trì, cắt tỉa đảm bảo cảnh quan cây xanh, Hợp đồng cung cấp cây giống chất lượng.

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh là gì, bao gồm những điều khoản nào, xin mời bạn đọc tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây của chúng tôi.

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh
Hợp đồng chăm sóc cây cảnh

1. Dịch vụ Chăm sóc cây cảnh là gì

Dịch vụ chăm sóc cây cảnh bao gồm một loạt các công đoạn, hành vi chuyên môn như chăm sóc, cắt tỉa, trang trí, phân bón, dọn vệ sinh khu vực có cây xanh, lựa chọn vị trí, điều kiện, biện pháp phù hợp cho cây cảnh tuỳ theo quy hoạch, thiết kế hoặc thời tiết bấy giờ.

Mục đích chung hướng tới của Dịch vụ chăm sóc cây cảnh là đảm bảo cảnh quan, điều kiện phát triển tốt nhất cho cây cảnh, cây thế, bonsai của gia chủ/dự án/địa điểm.

2. Định nghĩa Hợp đồng chăm sóc cây cảnh

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó một bên dựa vào kinh nghiệm, chuyên môn của mình để cung ứng dịch vụ chăm sóc cây cảnh, thực hiện các công việc được thuê, một bên sử dụng dịch vụ và được hưởng các lợi ích từ đối tượng Hợp đồng phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ theo thoả thuận.

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh là một dạng Hợp đồng kinh tế phổ thông, được sử dụng rất nhiều, Hợp đồng này không có quy định bắt buộc về hình thức, không có giới hạn về phạm vi hay các quy định về giá, các bên có thể hoàn toàn tự do khi đưa ra những kế hoạch, công việc cụ thể và các mức chi phí phù hợp.

3. Mẫu hợp đồng chăm sóc cây cảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC CÂY CẢNH

Số:…./HĐCSCC

– Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ:Luật thương mại số: 36/2005/QH11 được quốc hội ban hành ngày 14/06/2005;

Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A : ……………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………..

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B : ……….

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………..

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí nhưng điều khoản Hợp đồng chăm sóc cây cảnh sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

1.1.Bên thuê giao cho bên nhận thuê cung cấp nguồn lực để thực hiện dịch vụ chăm sóc cây cảnh các vị trì, cụ thể như sau:

-Kiểm tra, chăm sóc, bảo quản cây cảnh tại khuôn viên công trình ……………bao gồm các nội dung sau:

+Tưới nước, chăm sóc cây, hoa, cỏ;

+Cắt tỉa cành, uốn sửa, tạo dáng cây cảnh, bồn hoa, cây đương viền, thảm cỏ;

+Cắt xén cỏ, nhổ cỏ dại;

+Phun thuốc, bón phân thích hợp cho từng loại cây, cỏ;

+Kiểm tra sâu, bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu, bệnh( nếu có) và kịp thời điều trị

-Đảm bảo cây cảnh tại khuôn viên công trình…………….

– Kiểm tra, đề xuất cho công ty biết khi cần bổ dung đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

-Trồng và chăm sóc các cây thay thế, bổ sung khi có yêu cầu.

1.2.Thời gian làm việc

-Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Bố trí nhân sự đảm bảo chăm sóc cây xanh, cây cảnh phát triển tốt các vị trí.

-Các ngày lễ, tết khi có yêu cầu đột xuất bên thuê sẽ thông báo cho bên nhận thuê trước 1 ngày.

Điều 2. Thời gian và hình thức thanh toán

2.1 Thời gian thực hiện: Từ ngày…………..đến…………….

Giá trị Hợp đồng chăm sóc cây cảnh trọn gói: ………………

2.2 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

2.3 Phương thức thanh toán:

-Căn cứ biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện trong tháng.Bên thuê sẽ chi tạm thanh toán 85% thuê vào các ngày 5 hàng tháng.

-Hai bên sẽ quyết toán và thanh lý Hợp đồng chăm sóc cây cảnh vào cuối kỳ kết thúc hợp đồng và bên nhân phải cung cấp đầy đủ chứng từ, hoá đơn tài chính hợp lệ cho Bên thuê.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ bên thuê

-Kiểm tra các loại cây cảnh trong khuôn viên công trình…….nếu phát hiện ra cây bị héo, úa, nhiễm bệnh,… thì báo cho bên B khắc phục kịp thời.

-Kết hợp với bên B mua sắm: phân bón, đất, cây cảnh để trồng dặm hoặc bổ sung khi có yêu cầu. Mọi chi phí do bên A thanh toán.

-Bên A được phép yêu cầu trồng bổ sung, thay thế các loại cây cảnh trong khuân viên hiện có, các chi phí vật tư, cây trồng, nhân công phát sinh quá 2 công do bên A chịu.

-Thanh toán tiền thuê dịch vụ đúng theo nội dung của Điều 2 Hợp đồng chăm sóc cây cảnh.

– Hướng dẫn và giám sát Bên nhận thuê thực hiện công việc được giao; phổ biến các nội

quy và các quy định của Công ty, cung cấp các điều kiện, vật chất cần thiết cho Bên nhận thuê theo yêu cầu của công việc.

– Thông báo cho Bên nhận thuê biết khi có công việc đột xuất trước 01 ngày.

– Kiểm tra, trao đổi công việc trực tiếp với các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng .

– Khi bên nhận thuê không thực hiện đúng theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng

hoặc tự ý bỏ việc, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Trường hợp Bên nhận thuê không thường xuyên hoàn thành khối lượng, chất lượng

công việc, không chăm sóc cây xanh phát triển tốt sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

-Tự túc tổ chức phương tiện đi lại đáp ứng nhu cầu công việc.

– Bảo đảm đầy đủ số nhân công, có lý lịch rõ ràng, đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu công việc.

– Chấp hành thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty về an toàn lao động, an toàn PCCN, tổ chức công việc với thời gian và nhiệm vụ hợp lý.

– Phải bảo quản giữ gìn tài sản, vật tư mà Bên thuê đã giao cho Bên nhận thuê sử dụng, báo cáo kịp thời thay mới các công cụ dụng cụ bị hư hỏng.

– Nếu Bên nhận thuê làm mất mát, hư hỏng tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư do chủ quan cố ý phải bồi thường theo giá trị tại thời điểm xảy ra mất mát.

-Thông báo trước 1 tháng khi muốn chấm dứt Hợp đồng chăm sóc cây cảnh.

-Khi Bên thuê không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên nhận thuê, Bên nhận thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Thông báo trao đổi kịp thời cho Bên thuê biết các vướng mắc khi thực hiện công việc cần khắc phục (nếu có).

Điều 4. Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ Hợp đồng chăm sóc cây cảnh do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 5 : Vi phạm và chế tài

5.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

5.2.Bên vi phạm Hợp đồng chăm sóc cây cảnh, ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 5.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 6 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

– Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

– Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng chăm sóc cây cảnh làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh sách bài viết liên quan:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


-- TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191