Đơn xin xác nhận địa chỉ công ty

Mẫu Đơn xin xác nhận địa chỉ công ty có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Khi doanh nghiệp mới thành lập và cần xác nhận địa điểm kinh doanh để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh.
  • Khi doanh nghiệp chuyển trụ sở chính sang một tỉnh khác và cần xác nhận lại địa điểm kinh doanh mới.
  • Khi doanh nghiệp mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở sản xuất mới và cần xác nhận địa điểm kinh doanh của các đơn vị này.
  • Khi doanh nghiệp có thay đổi liên quan đến cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và cần thông báo lại thông tin của công ty.

Đơn xin xác nhận địa chỉ công ty là gì

Đơn xin xác nhận địa chỉ công ty là một loại công văn mà doanh nghiệp gửi đến UBND phường để yêu cầu xác nhận địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một trong những thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.

Đơn xin xác nhận địa chỉ công ty cần ghi rõ thông tin của người viết đơn, tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở và giấy phép kinh doanh.

Thời hạn xin xác nhận địa chỉ công ty

thời hạn xin xác nhận địa chỉ công ty có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và trường hợp cụ thể. Một số ví dụ là:

– Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty.

– Trong trường hợp lập mới hoặc chuyển trụ sở chính sang một tỉnh khác, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập hoặc chuyển trụ sở chính cho UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp lập hoặc chuyển trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

– Trong thời hạn [10 ngày] làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Mẫu Đơn xin xác nhận địa chỉ công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Đơn xin xác nhận địa chỉ công ty

Kính gửi: UBND phường ………………………….

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………..

Tôi là …………………….., chức vụ ………………….. của doanh nghiệp trên. Tôi xin gửi đến UBND phường đơn xin xác nhận địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại địa chỉ trên. Đây là địa điểm kinh doanh chính thức của doanh nghiệp và đã được cấp giấy phép kinh doanh số …………………….. ngày ……………………. Tôi cam kết thông tin trên là hoàn toàn chính xác và có trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp.

Tôi kính mong UBND phường sớm có văn bản xác nhận để tôi hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Luật điều chỉnh về vấn đề địa chỉ công ty

Vấn đề địa chỉ công ty được điều chỉnh bởi các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Một số quy định chính là:

  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải được xác định rõ ràng bằng số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi địa chỉ công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
  • Trong trường hợp lập mới hoặc chuyển trụ sở chính sang một tỉnh khác, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập hoặc chuyển trụ sở chính cho UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp lập hoặc chuyển trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận


-- TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191