Đơn đề xuất mua hàng

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề xuất mua hàng 

Quản lý quy trình mua hàng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Yêu cầu mua hàng là bước đầu tiên của quá trình mua hàng trong doanh nghiệp, bắt nguồn từ kế hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu nguyên – vật liệu hoặc nhu cầu của một bộ phận. Chủ thể có nhu cầu hoặc dự báo nhu cầu mua hàng phải gửi phiếu đề xuất mua hàng đến bộ phận cung ứng (phòng thu mua). Phiếu đề xuất có thể có nội dung như sau

LOGO CÔNG TY CÔNG TY ………………

 

Địa chỉ: ……………….

…………, ngày…. tháng…. năm…….

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA HÀNG

(Bàn, ghế văn phòng cho nhân viên phòng nhân sự)

Kính gửi: – BỘ PHẬN CUNG ỨNG

(Hoặc:

– PHÒNG MUA HÀNG)

Người đề xuất: ………………………

Chức danh: ……………………………

Bộ phận: ……………………………….

Nội dung đề xuất:

………………………………………………………………………………………………

(Vi dụ: Do toàn bộ bàn, ghế dành cho nhân viên tại phòng nhân sự hiện đã cũ, không còn đảm bảo chất lượng (một số bàn, ghế đã mọt, gãy), nay đề nghị được mua mới, thay thế toàn bộ bàn, ghế cũ của phòng nhân sự. Số lượng: 20 bộ (bàn + ghế).

Có thể thêm thời gian thực hiện nếu cần thiết).

Trường hợp đề xuất mua nhiều loại mặt hàng với mục đích sử dụng khác nhau, có thể liệt kê theo hình thức sau:

STT Tên hàng hóa Số lượng Mục đích
1.      
2.      
3.      

* Diễn giải:

……………………………………………………………………………………………..

* Thời gian cần thực hiện: ………

Kính mong Bộ phận cung ứng xem xét!

 

Người đề xuất

(Chức danh)

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191