Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con

Đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là văn bản được người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn sử dụng để yêu cầu người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định của pháp luật (có thể là yêu cầu chính người này hoặc yêu cầu thông qua Tòa án).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU CẤP DƯỠNG NUÔI CON

Kính gửi: – Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã)……………….

(Hoặc: – Ông:……………………)

– Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

– Căn cứ Bản án/Quyết định……………..

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:………… (ví dụ: mẹ của cháu…………………. Sinh năm:………… theo Bản án/Quyết định số……….. của Tòa án nhân dân…………… ngày…../…../……. Đồng thời cũng là người có quyền trực tiếp nuôi cháu)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

……………………………………

(Trình bày về lý do làm đơn yêu cầu)

Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1.Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2.Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

…”

Và nội dung Bản án/Quyết định…………… của Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã)………………

Tôi nhận thấy mình có quyền yêu cầu:

Anh/Chị:………………………

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Là: cha của cháu…………..

Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu…………… theo thỏa thuận/nội dung Bản án/Quyết định………………

Vậy, tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan yêu cầu Anh/Chị……………. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nêu trên. Cụ thể:

-………….. (đưa ra các yêu cầu của bạn về mức cấp dưỡng, thời gian cấp dưỡng, hình thức,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình nêu trên là đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191