Giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe

Mẫu Giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe được sử dụng trong trường hợp khi mà chủ sở hữu vì một lý do thực tế nào đó hoặc không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa muốn bán hẳn sang cho người khác, chỉ muốn ủy quyền để người này được xác lập toàn bộ quyền sở hữu sử dụng xe trong một khoảng thời gian nhất định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 201…. Tại địa chỉ ………………………………..

Tôi là: …………………….                          Sinh ngày …/…/……

CMND số: …………….              Cấp ngày: …/…/…        Nơi cấp: ………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………

Số điện thoại: ………………………

Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:

Anh/chị: …………………….                         Sinh ngày …/…/……

CMND số: …………….              Cấp ngày: …/…/…        Nơi cấp: ………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………

Số điện thoại: ………………………

Những nội dung sau:

  • Anh …….. được toàn quyền sử dụng, định đoạt, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố đối với chiếc xe mà tôi đang sở hữu mang biển kiểm soát …………… hiệu xe ……… số khung ………… theo giấy ……………….
  • Trong phạm vi ủy quyền, anh/chị …….. được quyền lập, ký các loại văn bản có liên quan đến chiếc xe ……………… và được quyết định mọi vấn đề có liên quan đến nội dung ủy quyền nêu trên.

Tôi đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn và hiểu rõ nội dung, hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên, tôi cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra tranh chấp và tự nguyện ký vào giấy ủy quyền này.

Người ủy quyền                                                          Người nhận ủy quyền

 

  ………………                                                                     …………………..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191