Trang chủ - Pháp luật và Khái niệm

Pháp luật và Khái niệm

Pháp luật và Khái niệm

Quyết định 08/2016/QĐ-TTg

Hiệu lực: Chưa có hiệu lực Ngày có hiệu lực: 10/04/2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 08/2016/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức …

Quyết định 08/2016/QĐ-TTg Read More »

Vào tù có bị đánh không, thực hư “Luật chào buồng tù”

Thủ tục nhập buồng trại giam, Luật chào buồng trong tù, thực hư việc vào tù có bị đánh không, tạm giam có bị đánh không. Theo quy định tại Chương III Luật Thi hành án Hình sự có quy định tương đối chi tiết về các quyền của phạm nhân và thủ tục tiếp …

Vào tù có bị đánh không, thực hư “Luật chào buồng tù” Read More »

Trong tù có quạt không

Trong tù có quạt không, các điều kiện sinh hoạt trong tù của phạm nhân theo quy định và thực tế hiện nay. Căn cứ Luật Thi hành án Hình sự và Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Có mấy loại …

Trong tù có quạt không Read More »

Cấp cảnh báo là gì

Cấp cảnh báo là thông báo bằng văn bản cho các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu liên quan về tình trạng bất bình thường của kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt và các trường hợp cần thiết khác, kèm theo các biện pháp thực …

Cấp cảnh báo là gì Read More »

Chế độ hô đáp là gì

Chế độ hô đáp là quy định bắt buộc mà người được quy định hô các mệnh lệnh, thực hiện các biểu thị và người chấp hành các mệnh lệnh, biểu thị phải đáp lại đúng nội dung đã nhận được. Trong thực tiễn giao thông, không phải lúc nào cũng sử dụng được các …

Chế độ hô đáp là gì Read More »

Cắt hớt là gì

Cắt hớt là phương pháp cắt cụm toa xe khi đoàn dồn đang dịch chuyển. Đây là phương án chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực đường sắt, được coi là cụm từ chuyên môn và thường xuyên sử dụng trong các văn bản chuyên ngành.

Thả trôi là gì

Thả trôi là phương pháp lợi dụng thế năng của đường dồn tàu để thả cho toa xe hoặc cụm toa xe tự chạy vào các đường trong bãi dồn. Thả trôi là một phương pháp tương đối nguy hiểm, tuy nhiên được áp dụng để vận dụng hoặc giảm thiểu tiêu hao năng lượng …

Thả trôi là gì Read More »

Dồn phóng là gì

Dồn phóng là phương pháp lợi dụng động năng của đoàn dồn để phóng toa xe hoặc cụm toa xe vào các đường trong bãi dồn. Dồn phóng thường được thấy xuất hiện trong các ga đường sắt.

Dốc gù là gì

Dốc gù là hệ thống thiết bị phục vụ công tác dồn tàu mà khi đầu máy đẩy đoàn toa xe đến đỉnh dốc, sẽ tiến hành tác nghiệp cắt nối toa xe để các toa xe lợi dụng thế năng của đỉnh dốc tự chạy vào các đường trong bãi dồn. Dốc gù là …

Dốc gù là gì Read More »

Xe đạp máy là gì

Xe đạp máy là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (kể cả xe đạp điện). Trước năm 2010, các loại xe đạp máy này khá phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên …

Xe đạp máy là gì Read More »

Các loại xe tương tự xe gắn máy là gì

Các loại xe tương tự xe gắn máy là phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h, trừ các xe quy định tại điểm e khoản này.

Xe máy điện là gì

Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Hiện nay đang lưu thông trên thực tế có 2 loại xe máy điện là xe máy điện được …

Xe máy điện là gì Read More »

1900.0191