Hợp đồng thuê phiên dịch

Hợp đồng thuê phiên dịch, thỏa thuận thuê người dịch trực tiếp. Hợp đồng thuê phiên dịch là văn bản của cá nhân/tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên được thuê thực hiện các công việc dịch thuật văn bản, tài liệu cho bên thuê theo … Đọc tiếp

1900.0191