Hợp đồng tư vấn thiết kế PCCC

Hợp đồng tư vấn thiết kế PCCC được sử dụng khi xác lập nội dung thỏa thuận giữa hai bên thường là chủ nhà, công trình xây dựng với bên tư vấn thiết kế PCCC cho các công trình xây dựng đảm bảo các quy định về PCCC. Định nghĩa Hợp đồng tư vấn thiết … Đọc tiếp

1900.0191