Hợp đồng vận chuyển khoáng sản

Hợp đồng vận chuyển khoáng sản sau khai thác hoặc vận chuyển khoáng sản đã gia công tới nơi tập kết chờ tiêu thụ. Khoáng sản là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của nước ta, các đơn vị để được khai thác phải tuân theo quy trình xin cấp phép khá nghiêm ngặt. … Đọc tiếp

1900.0191