Hình thức của thông báo hủy bỏ hợp đồng

Câu hỏi của khách hàng: Hình thức của thông báo hủy bỏ hợp đồng Em là bên cho thuê nhà, bây giờ em muốn thông báo hủy hợp đồng thuê nhà trước thời hạn thì có phải theo mẫu nào không. Trong hợp đồng cho thuê, em có thỏa thuận là phải báo trước bằng … Đọc tiếp

Muốn chấm dứt hợp đồng thuê xưởng thì phải làm gì

Câu hỏi của khách hàng: Muốn chấm dứt hợp đồng thuê xưởng thì phải làm gì Chào chị, cho em hỏi. Công ty em có lập một hợp đồng thuê xưởng với một công ty khác. Bây giờ công ty em không muốn thuê nữa do cơ sở vật chất của xưởng này không đủ … Đọc tiếp

1900.0191