Văn bản Kế hoạch giảng dạy

Kế hoạch giảng dạy là việc xây dựng nội dung chi tiết về lịch trình và  phương hướng dạy học trong thời gian tới của mỗi giáo viên nhằm phục cho quá trình dạy học hoặc báo cáo theo quy định của Bộ môn, Nhà trường. Dưới đây là mẫu văn bản sơ bộ về … Đọc tiếp

1900.0191