Văn bản Kế hoạch kiểm tra nội bộ

Kế hoạch kiểm tra nội bộ là việc của các chủ thể có trách nhiệm kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức tiến hành xây dựng kế hoạch, lập chi tiết nội dung trước khi tiến hành kiểm tra tới các đối tượng kiểm tra nhằm mục đích nhất định hoặc được cấp … Đọc tiếp

1900.0191