Kê khai chuyển nhượng vốn

Theo quy định điểm a, khoản 8 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi là một khoản thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn … Đọc tiếp

1900.0191