Kì họp của Quốc hội theo pháp luật hiện hành

_Diễn ra thường lệ 2 kì/ năm, có thể họp bất thường khi có sự đề nghị của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, hoặc có sự yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội, do Uỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập kì họp, … Đọc tiếp

1900.0191