Kiểm tra tình trạng đất thì kiểm tra thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Kiểm tra tình trạng đất thì kiểm tra thế nào? Chuyện là gia đình ông nội em có 6 người con, ông em mới mất hồi tháng 1. Ông nội em đã chia đầy đủ phần cho 6 người con (hiện còn lại cái nhà cô út đang ở để … Đọc tiếp

1900.0191