Biên bản từ chối nhận hàng

Biên bản từ chối nhận hàng là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận lại việc khách hàng của cá nhân, tổ chức đó từ chối nhận hàng, cụ thể như sau: Mẫu Biên bản từ chối nhận hàng Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi … Đọc tiếp

1900.0191