Biên bản vi phạm nội quy công ty

Biên bản vi phạm nội quy công ty là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nội quy công ty của cá nhân, tập thể thuộc công ty đó để đưa ra hình thức xử lý phù hợp, cụ thể như sau: Mẫu Biên bản vi … Đọc tiếp

1900.0191